Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  • 4 юни 2020 г.

Решения, свързани с паричната политика

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

1) Размерът на програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) ще бъде увеличен с 600 млрд. евро до общо 1350 млрд. евро. В отговор на свързаната с пандемията низходяща ревизия на инфлацията за прогнозния период увеличаването на размера на PEPP ще направи още по-нерестриктивна цялостната позиция на паричната политика, подпомагайки условията за финансиране в реалната икономика, особено за фирмите и домакинствата. Покупките ще продължат да се провеждат гъвкаво с течение на времето, обхващайки множество класове активи и държави. Това дава на Управителния съвет възможност да противодейства ефективно на рисковете за гладкото предаване на паричната политика.

2) Срокът за нетните покупки по PEPP ще бъде удължен най-малко до края на юни 2021 г. Във всеки случай Управителният съвет ще извършва нетни покупки на активи по PEPP, докато не прецени, че кризата с коронавируса е отминала.

3) Погашенията по главници с настъпващ падеж от ценни книжа, закупени по PEPP, ще бъдат реинвестирани най-малко до края на 2022 г. Във всеки случай бъдещото постепенно излизане от портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната позиция на паричната политика.

4) Нетните покупки по програмата за закупуване на активи ще продължат с месечен темп от 20 млрд. евро наред с покупките по допълнителния временен пакет в размер на 120 млрд. евро до края на годината. Управителният съвет продължава да очаква месечните нетни покупки на активи по програмата за закупуване на активи да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят нерестриктивното въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да ги повишава.

5) Реинвестициите на погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, ще продължат в пълен размер в продължителен период от време след датата, на която Управителният съвет започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

6) Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,50%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато той не отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна динамика.

Управителният съвет остава в готовност да приспособи всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури устойчиво доближаване на инфлацията към целевото равнище в съответствие със стремежа си към симетрия.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес в 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите