Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Хърватия (от 1 януари 2023 г.)

Хърватия е член на Европейския съюз от 1 юли 2013 г. На 12 юли 2022 г. Съветът на Европейския съюз одобри присъединяването на Хърватия към еврозоната от 1 януари 2023 г. и определи обменния курс на хърватската куна. 

Хърватските евромонети

Обменен курс

 HRK 7,53450 за 1 € 

Хърватия се присъедини към еврозоната на 1 януари 2023 г.


Двойно обозначаване на цените

Цените на стоките и услугите ще бъдат посочвани както в евро, така и в куни до 31 декември 2023 г. Обменният курс трябва да бъде показван по ясен и видим начин, когато се посочват цените. Това е ключова мярка за защита на потребителите.

Двойно парично обращение

Както еврото, така и куната (банкноти и монети) бяха разрешени като платежно средство за период от две седмици след въвеждането на еврото.

Обмяна на банкноти и монети

Банкноти и монети в куни могат да бъдат обменяни безплатно до 31 декември 2023 г. в размер до 100 банкноти и 100 монети в куни на транзакция. За обмяната на по-голям брой банкноти или монети търговските банки могат да начисляват такса.

Без увеличение на цените

Забранено е всякакво увеличение на цените, свързано с преминаването към еврото. Ако дадено предприятие наруши това правило, то потребителите могат да сигнализират за всяко неоправдано увеличение на цените на властите, които могат да му наложат глоби. Това е част от защитата на потребителите.

Обмяна на хърватски куни в евро

В пощенските служби, търговските банки и Финансовата агенция

До 31 декември 2023 г. банкноти и монети в куни могат да бъдат обменяни за банкноти и монети в евро само в пощенските служби, търговските банки и Финансовата агенция. Безплатно могат да се обменят не повече от 100 банкноти и 100 монети в куни на транзакция. За обмяната на по-голям брой банкноти или монети търговските банки могат да начисляват такса.

В Hrvatska narodna banka

От 1 януари 2024 г. националната централна банка на Хърватия поема услугите по обмяна на банкноти в куни без ограничение във времето, а монети ще обменя до 31 декември 2025 г. Услугата е безплатна.

В другите национални централни банки от еврозоната

    Другите национални централни банки от еврозоната ще обменят безплатно банкноти в куни по фиксирания обменен курс от 1 януари до 28 февруари 2023 г. Сумата, която може да бъде обменяна, е ограничена до 8000 HRK на клиент/транзакция на ден.

Основните дати на преминаването към еврото накратко
12 юли 2022 г.

Съветът на ЕС одобрява приемането на Хърватия в еврозоната.

18 юли 2022 г.

Започва сеченето на хърватски евромонети.

5 септември 2022 г.

Цените в Хърватия се посочват успоредно в куни и евро до 31 декември 2023 г.

30 септември 2022 г.

Подписват се споразумения за предварително зареждане с всички търговски банки в Хърватия.

18 октомври 2022 г.

Започва доставката на евробанкноти и монети от Hrvatska narodna banka до търговските банки.

1 декември 2022 г.

Стартовите комплекти евромонети са готови да бъдат предлагани на широката общественост и на предприятията в пощенските станции, търговските банки и Финансовата агенция.

1 януари 2023 г.

Въвеждане на еврото.

Евробанкнотите и монетите влизат в обращение, а банковите сметки в куни се конвертират в евро.

За да се улесни преходът, в продължение на две седмици двете валути – куна и евро, са в обращение и могат да се използват за плащания.

Започва безплатната обмяна на банкноти и монети в куни за банкноти и монети в евро.

15 януари 2023 г.

Евробанкнотите и монетите стават единственото законно платежно средство.

31 декември 2023 г.

Краен срок за обмяна на банкноти и монети в куни в банките, пощенските служби и Финансовата агенция.

1 януари 2024 г.

Hrvatska narodna banka поема обмяната на банкноти и монети в куни.

31 декември 2025 г.

Краен срок за обмяна на монети в куни в Hrvatska narodna banka. 

Без краен срок

Банкнотите в куни могат да бъдат обменяни в Hrvatska narodna banka за неограничен период от време.

Връзка с нас

Ако имате въпроси, можете да се свържете с Hrvatska narodna banka по телефона или на място на адрес Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, или в касовата служба на адрес Franje Račkog 5, 10002 Zagreb. Работно време: от понеделник до петък от 09:00 ч. до 13:00 ч.

Обърнете внимание, че банкноти и монети в куни ще могат да се обменят срещу евро в касовата служба на Hrvatska narodna banka едва от януари 2024 г. Дотогава те могат да се обменят само в банките, пощенските служби и Финансовата агенция. 

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

Как става присъединяването към еврозоната?

Изпълнението на критериите за икономическа и правна конвергенция е от съществено значение за присъединяването към еврозоната. Присъединяващата се държава трябва да има ценова стабилност и среден темп на инфлация, който не надвишава с повече от 1,5 процентни пункта този на трите държави с най-добри показатели. Тя трябва също така да приведе националното си законодателство в съответствие с приложимото право на ЕС.

Научете повече за изискванията

Ползи от присъединяването към еврозоната

Хърватия ще получи повече финансова сигурност, а жизненият стандарт на нейните граждани ще се подобри. Тя също така ще бъде икономически облагодетелствана от по-тесните финансови връзки с други държави членки на еврозоната и с ЕЦБ.

Предимства от приемането на еврото

Всички страници в този раздел