European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какви са ползите от еврото?

14 ноември 2018 г. (актуализация – 13 декември 2019 г.)

Вие сте сред над 346-те милиона европейци, които използват единна валута. Еврото заема важно място във Вашето ежедневие – то е в портфейла Ви и в банковата Ви сметка. Еврото обаче далеч не е само удобен начин за плащане. То Ви помага да удовлетворите свои важни потребности и стремежи. То е надеждна и стабилна валута, която Ви дава възможност уверено да спестявате и инвестирате. Благодарение на него е по-лесно да се живее, работи и учи в друга държава от еврозоната. Еврото ни обединява.

Еврото съществува от 20 години и през това време се е доказало като стабилна и надеждна валута. Ние в ЕЦБ, заедно с централните банки на държавите от еврозоната, се грижим за еврото, за да сте сигурни, че парите Ви са защитени и за да се възползвате от множеството предимства на единната валута – днес и за в бъдеще.

Стабилност и просперитет

И Вие като повечето хора вероятно се стремите към икономическо благоденствие – искате да имате добра работа, с която да издържате себе си и семейството си. Като централна банка ние поддържаме цените стабилни и по този начин подпомагаме растежа на икономиката и разкриването на нови работни места. Основната ни задача е да поддържаме ценова стабилност. Тя създава условия за благоденствие и икономическа стабилност в бъдеще, за което можете да планирате. В ежедневието стабилните цени Ви дават сигурност за бъдещата стойност на парите Ви и позволяват на предприятията да инвестират и растат. Бъдете спокойни – едно евро днес ще бъде едно евро и утре.

По-силни заедно

Всички ние в Европа сме част от една общност, отличаваща се с културно многообразие и споделени ценности. Заедно искаме да запазим мира, демокрацията и свободата. Искаме също по-голямо икономическо благоденствие и по-силен глас на международната сцена.

Обединението ни в най-големия търговски блок в света и създаването на единния пазар за Европа са стъпки напред към постигането на тези цели. Еврото засили европейската интеграция, като даде възможност на гражданите на държавите от еврозоната да се възползват от предимствата на единния пазар.

Евробанкнотите и евромонетите в джоба ни са осезаем символ на европейското единство. Еврото ни дава чувство за принадлежност и всекидневно ни напомня колко много сме постигнали.

С еврото е лесно

Еврото в портфейла Ви може да се използва в 20 европейски страни – няма нужда да обменяте пари и да плащате свързаните с това такси. То прави пътуването до тези страни по-удобно и по-евтино, а и улеснява други житейски аспекти като обучение, работа или живот в чужбина. Еврото позволява на потребителите в еврозоната непосредствено да сравняват цените и да извършват трансгранични плащания. То също така намалява грижите на предприятията във връзка с обменните курсове.

Знаете ли тези факти?

През последните две десетилетия от въвеждането на еврото насам цените в еврозоната са стабилни.

От 1 януари 1999 г. до днес средната инфлация е 1,7%. Това е под средния темп на инфлация в отделните държави през 70-те, 80-те и 90-те години на ХХ век – преди въвеждането на еврото.

Откакто сме заедно, сме по-богати.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението в ЕС вероятно би бил с до 1/5 по-нисък днес, ако не беше осъществена интеграцията след Втората световна война.

Еврозоната е една от най-големите и силни икономики в света.

Тя е на второ място по БВП на човек от населението сред водещите световни икономики.

Еврото е сред най-значимите валути в света.

Делът на международните плащания в евро и в щатски долари е приблизително еднакъв, а еврото е втората най-предпочитана световна валута за получаване и отпускане на заеми.

Еврото се радва на силна обществена подкрепа.

Резултатите от неотдавнашно проучване на Евробарометър показват, че трима от всеки четирима души в еврозоната подкрепят еврото. Това е най-високото равнище на подкрепа от 2004 г. насам.

В ЕС живеем в мир вече над 70 години.