Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Изображения и правила за възпроизвеждане

Използване на изображения на евробанкноти

Можете да използвате изображенията на евробанкнотите без предварително разрешение, при условие че спазвате правилата на ЕЦБ за възпроизвеждане на банкноти (вижте по-специално член 2 от Решение ЕЦБ/2013/10). 

Тези правила гарантират, че широката общественост няма да сбърка копията с истински евробанкноти. По този начин можем да сме сигурни, че евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.

Условия за използване

Ако желаете да използвате изображения на евробанкноти, трябва да спазвате правилата за възпроизвеждане, установени в Решение ЕЦБ/2013/10. „Възпроизвеждане“ означава всяко физическо или цифрово представяне, при което се използва цяла евробанкнота, част от нея или части от отделните елементи на дизайна ѝ. Копията, удовлетворяващи критериите в член 2 от Решение ЕЦБ/2013/10, се считат за законни, тъй като не съществува риск широката общественост да ги сбърка с истински евробанкноти.

Вижте Решение ЕЦБ/2013/10 за изчерпателно описание на приложимите критерии. По-долу е представено кратко обяснение на критериите.

Обяснение на критериите за физически копия

1.
Ако желаете да възпроизведете и двете страни на евробанкнота, копието не може да бъде със същия размер като истинската банкнота. Вместо това размерът му трябва да бъде най-малко 200% едновременно от дължината и ширината, или най-много 50% едновременно от дължината и ширината на банкнотата.
2.
Ако желаете да възпроизведете едната страна на евробанкнота, копието не може да бъде със същия размер като истинската банкнота. Вместо това размерът му трябва да бъде най-малко 125% едновременно от дължината и ширината, или най-много 75% едновременно от дължината и ширината на банкнотата.
3.
Ако желаете да възпроизведете част от лицевата или обратната страна на евробанкнота, копието трябва да е по-малко от 33% от лицевата или обратната страна на истинската банкнота.
4.
Можете физически да възпроизвеждате отделни елементи от дизайна, стига те да не са изобразени на фон, наподобяващ банкнота.
5.
Можете физически да възпроизвеждате евробанкноти, стига те са изработени от материал, видимо различен от материала, използван за истински банкноти.

Обяснение на критериите за цифрови копия

1.
Думата „specimen“ трябва да бъде разположена диагонално на копието с ясни и удебелени букви (шрифт Ariel) в цвят, контрастиращ с доминиращия цвят на съответната евробанкнота.
2.
Дължината на думата „specimen“ трябва да бъде най-малко 75% от дължината на копието, а височината ѝ – най-малко 15% от ширината на копието.
3.
Разделителната способност на електронното копие, когато то е в размер 100% от оригиналната банкнота, не може да надвишава 72 точки на инч (dpi).
4.
Можете да възпроизвеждате цифрово отделни елементи от дизайна, стига те да не са изобразени на фон, наподобяващ банкнота.Копия, които не отговарят на съответните правила, се считат за незаконни. Всеки, който възпроизведе банкнота, носи лична отговорност за това да гарантира, че копието отговаря на критериите, установени в Решение ЕЦБ/2013/10.

За повече информация вижте изброените по-долу документи.

Предотвратяване на незаконното използване на цифрови изображения на банкноти

Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за тяхното производство. Евробанкнотите се произвеждат посредством сложни печатни технологии и разполагат с редица отличителни защитни елементи, чрез които се различават лесно от фалшификатите.

Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (международна група от над 30 централни банки) разработи система за ограничаване на фалшифицирането, която не позволява изработването на фалшиви банкноти чрез персонални компютри или оборудване и софтуер за цифрови изображения.

Производители на хардуер и софтуер прилагат по собствена инициатива тази технология. Тя възпрепятства персоналните компютри и средствата за цифрови изображения да улавят и възпроизвеждат изображения на защитени банкноти. С други думи, устройствата за печат или сканиране и средствата за цифрови изображения, които разполагат с такава система, автоматично ще откажат копирането или отпечатването на изображения на банкноти.

Технологията не може да проследява използването на персонален компютър или средства за цифрови изображения. Посетете уебсайта на Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането за допълнителна информация относно Групата и методите за регулиране на използването на изображения на банкноти в други държави.

Изтегляне на изображения на банкноти

Можете да изтеглите изображения на евробанкноти с ниска резолюция (72 dpi).

Изображения на евробанкноти

Ако желаете да заявите изображения с висока резолюция, изпратете писмо на адрес Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu с обяснение на Вашия професионален и законен интерес към използването им.

Добавете следната информация:
  • Име и данни за контакт
  • Подробности за стопанската Ви дейност
  • Адреса на уебсайта на дружеството
  • Допълнителна информация за предвиденото използване на изображението/изображенията

След това ще бъдете поканени да попълните и изпратите декларация за поверителност, която трябва да бъде подписана от упълномощен представител на Вашата фирма. Ако изрично не посочите друго, ще Ви предоставим изображения на всички купюри от серия „Европа“ (с резолюция 300 dpi, във формат TIFF, с обозначение „specimen“).

Правила за възпроизвеждане на евромонети

Разрешено е производството само на медали и жетони, които не могат да бъдат объркани с истински евромонети. Това се дължи единствено на факта, че метални предмети с изписани върху тях думите „евро“ или „евроцент“, или с дизайн, подобен на този на евромонетите, лесно могат да бъдат объркани с монети, които са законно платежно средство.

За информация относно правилата за възпроизвеждане на евромонети посетете уебсайта на Европейската комисия или се свържете с компетентен национален орган на държава от еврозоната.

За повече информация вижте изброените по-долу регламенти.


Искате да научите повече?

Отговорите на често срещани въпроси ще намерите в 

Често задавани въпроси относно правилата за възпроизвеждане на евробанкноти.

Всички страници в този раздел