European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Изображения

Изображения на евробанкноти могат да се използват без предварително разрешение, при условие че възпроизвеждането е съобразено с правилата на ЕЦБ (вижте по-специално член 2 от Решение EЦБ/2013/10). Тези правила имат за цел да гарантират, че копието не може да бъде сбъркано с истинска банкнота и по този начин допринасят за поддържането на доверието в единната парична единица.

Изтегляне на изображения на банкноти с ниска резолюция

Можете да получите архивирани файлове с изображения с ниска резолюция (72 dpi) на първата серия евробанкноти и на серия „Европа“.

Изображения на евробанкнотите

Заявка за изображения на банкноти с висока резолюция

Ако желаете да възпроизведете изображения на евробанкноти с висока резолюция и имате за това законен професионален интерес, пишете на info@ecb.europa.eu и обяснете за какво са Ви нужни изображенията, като посочите:

  • своето име и данни за контакт
  • подробности за стопанската си дейност
  • уебсайт адреса на фирмата си
  • информация за предвиденото използване на изображението/изображенията

Ще бъдете поканени да попълните и изпратите декларация за поверителност, която трябва да бъде подписана от упълномощен представител на Вашата фирма. Ако изрично не посочите друго, ще Ви предоставим изображения на най-скоро емитираната или представена банкнота от серия „Европа“ (300 dpi; формат TIFF; с обозначение „SPECIMEN“). Тези изображения не задействат системата за ограничаване на фалшифицирането. Ще се постараем да изпълним заявката Ви до пет работни дни след получаването на надлежно попълнената и подписана декларация за поверителност.

Предотвратяване на незаконната употреба на цифрови изображения на банкноти

Фалшификаторите все повече използват хардуер и софтуер за цифрови изображения. В отговор на това Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането – международна група от над 30 централни банки, създадена по искане на управителите на централните банки на държавите от Г-10 – разработи система за ограничаване на фалшифицирането, която предотвратява копирането и възпроизвеждането на изображения от защитените банкноти. Производители на хардуер и софтуер прилагат по собствена инициатива тази система.

Правила за възпроизвеждане

Евробанкноти

Правилата за възпроизвеждане допринасят за запазване на сигурността на евробанкнотите и позволяват на гражданите да различават истинските банкноти от копията.

За използването на банкноти, възпроизведени с рекламна или илюстративна цел, не е необходимо предварително разрешение от ЕЦБ, стига те да не могат да се объркат с истински.

За повече подробности вижте:

  • Решение на ЕЦБ от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2013/10), ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37
  • Насоки на ЕЦБ от 20 март 2003 г. за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2003/5), OВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20
  • Насоки на ЕЦБ от 19 април 2013 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2013/11), OВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 43

Евромонети

Метални предмети с изписани върху тях думите „евро“ или „евроцент“, или с дизайн, подобен на този на евромонетите, могат да бъдат объркани от гражданите с монети, които са законно платежно средство.

Разрешено е производството единствено на медали и жетони, които не могат да бъдат объркани с истински евромонети.

За повече подробности вижте:

Всички страници в този раздел