European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Естония (от 1 януари 2011 г.)

Етапи на преминаването към еврото

На 13 юли 2010 г. Съветът на Европейския съюз одобрява кандидатурата на Естония за присъединяване към еврозоната на 1 януари 2011 г. На тази дата Естония се присъединява към еврозоната и еврото заменя кроната при фиксиран обменен курс от 1 € = 15,6466 EEK. Ще има период от две седмици, през който и двете парични единици ще се намират в обращение, като рестото нормално ще се връща в евро.

Кроната ще престане да бъде законно платежно средство от 15 януари 2011 г.

Най-късно от декември 2010 г. клиентите могат да обменят безплатно в банките банкноти крони в евро. От 1 януари 2011 г. до 30 юни 2011 г. банкноти и монети крони ще се обменят във всички банки, които предоставят касови услуги, а до 31 декември 2011 г. – в ограничен брой клонове.

Eesti Pank ще обменя банкноти и монети крони в евро в неограничени количества за неограничен период от време.

От 1 юли 2010 г. цените в магазините и предприятията са обявени едновременно в крони и евро. Телевизионни спотове, листовки, постери и други материали осигуряват на жителите на Естония практическа информация за евробанкнотите и евромонетите.

Обмяна на банкноти естонски крони в националните централни банки

Можете да обмените банкноти естонски крони срещу евро на следните места:

В Eesti Pank

Eesti Pank ще обменя банкноти и монети естонски крони в евро по номинална стойност в неограничено количество, в неограничен срок. Услугата е безплатна.

В другите национални централни банки от еврозоната

Националните централни банки на държавите членки на ЕС, които са приели еврото (изброени по-долу), ще обменят банкноти естонски крони в евро по номинална стойност от 1 януари до 28 февруари 2011 г.

Количеството е ограничено до 1000 евро дневно на лице/транзакция. Услугата е безплатна.

Основните дати на преминаването към еврото накратко
15 септември 2010 г.
Предварително зареждане на монети
15 септември 2010 г.
Предварително подзареждане на монети
15 ноември 2010 г.
Предварително зареждане на банкноти
1 декември 2010 г.
Предварително подзареждане на банкноти
1 декември 2010 г.
Крони могат да се обменят безплатно за евробанкноти в кредитни институции
1 януари 2011 г.
Преобразуване на сметките в евро
14 януари 2011 г.
Край на периода на паралелно обращение
15 януари 2011 г.
Евробанкнотите и монетите стават единственото законно платежно средство
31 декември 2011 г.
Краен срок за обмяна на монети естонски крони в банките
31 декември 2011 г.
Краен срок за обмяна на банкноти естонски крони в банките
Без краен срок
Краен срок за обмяна на монети и банкноти естонски крони в Eesti Pank

Всички страници в този раздел