Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Диалог на ЕЦБ с младите хора

Ние знаем, че решенията ни оказват влияние върху Вашето ежедневие. Затова искаме да се уверим, че не само получавате информация за нас и за дейността ни, но и че имате възможност да разговаряте пряко с нас.

Диалогът на ЕЦБ с младите хора е именно такава възможност. Ние организираме събития из цяла Европа, както и онлайн, в които имате пряк контакт с хората, които определят политиките в ЕЦБ, така че да можете да зададете всичките си въпроси и да споделите с нас мненията си.

Онлайн „Диалог с младите хора“ с Луис де Гиндос, декември 2020 г.

Близо 200 студенти от Кьолнския университет зададоха въпросите си на заместник-председателя на ЕЦБ Луис де Гиндос. Те се отнасяха до реакцията на ЕЦБ на кризата с коронавируса, икономическата перспектива за еврозоната, изменението на климата и централнобанковата дейност. Събитието се проведе онлайн на 16 декември и беше организирано съвместно с Кьолнския университет.

Ето няколко примера от дискусията...

... за възстановяването от пандемията от коронавирус

Това е невиждана преди криза що се отнася до източника на сътресението и до бързината, с която пандемията доведе до срив на БВП в целия свят. Нашите мерки допринесоха за смекчаване на въздействието от кризата, но ще минат около две години, докато равнищата на БВП се възстановят напълно.

... за икономическите мерки, въведени по време на пандемията

Трябва да балансираме мерките между това да не допуснем появата на фирми зомби и това да помогнем на така наречените „спящи красавици“ – фирми, които са жизнеспособни, но са понесли удар от пандемията.

... за ЕЦБ и изменението на климата

Изменението на климата е в полезрението на всяка централна банка, защото засяга финансовата стабилност, перспективите за икономиката, инфлацията и растежа.

... за прегледа на стратегията на ЕЦБ

По своето естество паричната политика е еволюционна, а не революционна. Определението на ЕЦБ за ценова стабилност може да бъде изменено, но смятам, че много по-важни са инструментите, които ще използваме за нейното осъществяване.

... за доизграждането на банковия съюз

Мисля, че доизграждането на банковия съюз може да има ключова роля за разрешаването на определени проблеми на европейско равнище, като например ниската рентабилност на европейските банки.

Предишни събития

Задайте въпрос на Кристин Лагард на онлайн събитието „Младежта на Европа“, май 2020 г.

В онлайн разговор млади европейци задаваха на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард въпроси за реакцията на ЕЦБ на извънредната ситуация във връзка с пандемията от коронавирус. Диалогът бе организиран съвместно с Европейския парламент като част от събитието „Младежта на Европа 2020“ и се състоя на 27 май 2020 г.

Участниците също така изпращаха въпроси, свързани с опасения за кариерното им развитие, бъдещето на Европа, цифровизацията и изменението на климата. Запознайте се с най-важните моменти от дискусията!

Какво мисли председателят на ЕЦБ Кристин Лагард...

... за въздействието на пандемията от коронавирус върху икономиката

Вирусите не признават граници, така че всички сме засегнати. Все пак последиците ще са различни в зависимост от фактори като положението в дадена държава преди пандемията и характера на нейната икономика. Наш общ дълг е да се погрижим да излезем от тази ситуация по възможно най-балансиран начин.

... за увеличаването на дълга на държавите

Инвестираме в нещата, които са наистина важни. Трябва да преустроим икономиките си, да ги направим по-ефективни, по-продуктивни, в по-голяма степен отговарящи на нуждите на хората. Трябва също така да насърчим използването на дълга за инвестиции в дейности за възпиране на изменението на климата и стимулиране на устойчивия растеж.

... за единните действия на европейските институции

Създателите на политики в ЕС поддържат непрекъсната връзка в сегашната кризисна ситуация, за да сравняват най-добри практики и да осигурят координирани мерки в отговор на пандемията. Трябва да действаме задружно. При подходящи мерки имаме шанс да излезем заедно от тази ситуация.

... за изменението на климата

С изменението на климата трябва да се справим всички заедно. Това не е нещо, по което можем да действаме поотделно. ЕЦБ е част от Мрежата за по-зелена финансова система (NGFS), която обединява близо 50 национални централни банки и надзорни органи в търсене на възможни мерки спрямо това невероятно предизвикателство – изменението на климата.

... за бъдещето на младите хора

Младите европейци трябва да се подготвят за промяна. С течение на времето всички ще се обучаваме, ще придобиваме нови умения, ще усвояваме нови инструменти. Ще се променим и трябва да се подготвим за това.

Видео на цялото събитие

Снимки
Победителите в състезанието за Ученическа награда „€вро поколение“ задават своите въпроси на предишния председател на ЕЦБ Марио Драги, Франкфурт, май 2019 г.

Повече от 5000 ученици от десет различни държави от еврозоната участваха в осмото издание на Ученическа награда „€вро поколение“състезание, което предизвиква ученически отбори от училища в еврозоната да предложат решения на въпроси на европейската парична политика. ЕЦБ покани най-добрите отбори във Франкфурт на 8 май 2019 г., за да научат още повече за централнобанковата дейност и да се срещнат с предишния председател на ЕЦБ Марио Драги, за да му зададат въпросите си.

Ето част от отговорите на Марио Драги на въпросите на учениците.

Какво каза той по темата...

... как младите хора могат да определят бъдещето на Европа

Европа ще успее, ако работим заедно, а за тази цел имаме нужда от Вас. Искаме да чуем Вашето мнение! Нуждаем се от това да участвате в разискванията, да изказвате убежденията си. Един от начините за това е да участвате в европейските избори. С гласа си можете да определите бъдещето на Европа.

... комуникацията на централните банки с обществеността

Съвременните централни банки полагат непрекъснато усилие да бъдат прозрачни и да обясняват работата си на широката общественост. Ние осигуряваме непрестанен поток от информация посредством пресконференции, прессъобщения, речи и диалог с младите хора.

... за доизграждането на икономическия и паричен съюз

Нашият паричен съюз все още не е оптимизиран и не е завършен. Използването на единна валута изисква по-задълбочена интеграция в Европейския съюз.

... за криптовалутите

Криптовалутите не са валути, а високорискови активи. Едно евро днес ще бъде едно евро и утре. ЕЦБ стои зад еврото. А кой стои зад криптовалутите?

... за подкрепата за еврото

Подкрепата за еврото е на безпрецедентно високо равнище – подкрепят го 75% от гражданите на еврозоната. От друга страна, според изследване, публикувано от Banque de France, гражданите са убедени, че еврото е донесло повече полза на други държави, отколкото на тяхната. Вероятно това се дължи на невижданата преди криза, която преживяхме. С отслабването на спомена за нея се надяваме да изчезне и това съмнение.

... с какво ще запомни най-вече времето, прекарано като председател на ЕЦБ

През 2012 г. много хора мислеха, че с еврото е свършено. Тогава се проведе заседанието на Европейския съвет, на което беше създаден банковият съюз. По това време пазарите бяха така песимистично настроени, че подцениха важността на това събитие. Но то представляваше голяма промяна, доведе до значими резултати. Това заседание на Съвета бе свидетелство за политическия ангажимент на нашите лидери към еврото.

Гледайте сесията въпроси и отговори на председателя на ЕЦБ Драги и най-добрите отбори в ученическото състезание „€вро поколение“, като използвате връзките по-долу.

Вижте церемонията по награждаване в ученическото състезание „€вро поколение“ Вижте снимки от събитието
„Диалог с младите хора“ с Беноа Кьоре в Милано, Италия, през март 2019 г.

ЕЦБ проведе шестото издание на „Диалог с младите хора“ в партньорство с Bocconi University и Debating Europe – онлайн платформа, където младите хора могат да обсъждат актуални въпроси с европейски лидери. На 13 март 2019 г. членът на Изпълнителния съвет Беноа Кьоре се срещна със студенти, за да обсъди с тях предизвикателствата, пред които са изправени младите европейци днес. Преди събитието Ви помолихме да изпратите своите въпроси до Бeноа Кьоре в Twitter или като коментар в онлайн платформата Debating Europe. Избрахме някои от тях и ги включихме в дебата на живо.

Вижте някои примери от дискусията!

... за важността на образованието

Необходимо е да пренасочим публичните разходи към образователния сектор в Европа. Младите студенти трябва да получават нужното образование, за да са конкурентоспособни на глобалния цифров пазар на труда.

... за иновациите и цифровизацията

Трябва да повишим капацитета на Европа в областта на иновациите. Публичните и частните инвестиции следва да подкрепят цифровизацията във водещите сектори на икономиката, а съюзът на капиталовите пазари може да играе централна роля в разпределянето на капитала към областите, в които той е най-необходим.

... за ролята на младите европейци

Вие сте тези, които ще очертаят пътя на Европа в бъдещия ход на историята.

... за икономиката на Италия

Икономическото положение в Италия не е заплаха за еврозоната. Основното предизвикателство пред Италия е увеличаването на производителността в дългосрочен план.

... за равенството между половете

Неравенството между половете ограничава растежа. Ако има повече работещи жени и равно заплащане за еднакъв труд, това ще повиши жизнения стандарт в Европа.

... за парите в брой в цифровата епоха

Парите в брой играят съществена роля за доверието в дадена валута. Платежните средства трябва да се направляват от общественото търсене. Ние изучаваме цифровите валути, но наблюденията ни сочат, че в еврозоната все още има голямо търсене на пари в брой.

Гледайте въпросите и отговорите по тези и други теми между Беноа Кьоре и студентите от Bocconi University.

„Диалог с младите хора“ с Марио Драги: #AskDraghi, януари 2018 г.

Третото издание на „Диалог с младите хора“ се проведе в партньорство с Debating Europe – онлайн платформа, където младите хора могат да обсъждат актуални въпроси с европейски лидери.

Приканихме Ви от 17 до 23 януари 2018 г. да изпратите посредством Twitter или Facebook въпроси към председателя на ЕЦБ Драги по някоя от следните теми:

  • икономическото възстановяване в Европа и младежката безработица
  • криптовалути и блокови вериги
  • възможността за нова глобална икономическа криза

Гледайте отговорите на председателя на ЕЦБ Драги на някои от получените въпроси и проследете разискването в нашите канали в социалните медии!

Кога Европа ще се възстанови напълно от рецесията?

Икономическото възстановяване в Европа и младежката безработица

Европейската икономика вече няколко години отбелязва непрекъснат растеж, а заетостта е по-висока от всякога, но трябва да продължим да подобряваме нейното състояние и да се погрижим всички да усетят ползата.

Представете си, че изкуственият интелект и роботите доведат до масова безработица (при младите хора). Как ще реагира ЕЦБ?

Исмаил, Италия Ян, Белгия

Блокови вериги и криптовалути

Блоковите вериги са иновативна технология, която би могла да подобри ефективността. Ние проучваме дали тя може да се използва за в бъдеще в нашите услуги. Що се отнася до биткойн и дали можете да имате доверие в него, председателят на ЕЦБ Драги препоръчва предпазливост, тъй като зад биткойн не стои централна банка или държава; той добавя също, че не е задача на ЕЦБ да го регулира.

Как можем да впрегнем технологията на блоковите вериги, така че да подпомага икономиката?

Виктория, Франция

Ако сте млад студент като мен, бихте ли си купили малко биткойни, които да държите за сигурност?

Итало, Италия

Глобални икономически кризи

Последната криза беше тежка, но най-лошото от нея вече отмина. Европейските държави имаха редица сериозни слабости, когато настъпи кризата, и не можаха да реагират адекватно. Днес вече е отбелязан значителен напредък в много области, така че сме по-добре подготвени за бъдещето.

Смятате ли, че ЕС и ЕЦБ ще успеят да се реформират достатъчно, за да могат да се справят с друга голяма икономическа криза, преди тя да е настъпила?

Кристиян, Нидерландия

Научете повече

Искате ли да научите повече по темите от това издание на „Диалог на ЕЦБ с младите хора“? Погледнете следните уебстраници!

Възможността за нова глобална икономическа криза
Криптовалути и блокови вериги
Икономическото възстановяване в Европа и младежката безработица
„Диалог с младите хора“ с Марио Драги, Дъблин, Ирландия, септември 2017 г.

Председателят на ЕЦБ Марио Драги се срещна с млади европейци на 22 септември 2017 г., петък, в Тринити колидж, Дъблин.

Събитието бе организирано в партньорство с националната централна банка на Ирландия и Тринити колидж, Дъблин.

Ще имат ли блоковите вериги роля за в бъдеще? Вижда ли Управителният съвет основания за нарастващи опасения в потенциала за балон на жилищния пазар? До каква степен ориентирът за паричната политика и ясната комуникация се възприемат като ключов елемент на съвременната централнобанкова дейност?

Гледайте въпросите и отговорите по тези и други теми между председателя на ЕЦБ Драги и студенти по икономика в Тринити колидж, Дъблин.

„Диалог с младите хора“ с Марио Драги, Лисабон, Португалия, юни 2017 г.

Председателят на ЕЦБ Марио Драги бе домакин на първия „Диалог на ЕЦБ с младите хора“ в Лисабон, организиран в партньорство с Banco de Portugal и ISEG – Лисабонския институт по икономика и управление.

Вижте разискването по въпроса какво означават иновациите и производителността за младите хора.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Диалог с младите хора по теми, свързани с банковия надзор

ЕЦБ провежда специализирани събития за млади хора по теми, свързани с банковия надзор. Научете повече на нашия уебсайт за банковия надзор.

Диалог с младите хора за банковия надзор

Всички страници в този раздел