Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Our response to coronavirus (COVID-19)

Poikkeuksellisina aikoina vaaditaan poikkeuksellisia toimia. Teemme kaikkemme euron puolesta.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde

EKP pyrkii pienentämään koronaviruspandemian vaikutusta euroalueen talouteen ja tukemaan kaikkia euroalueen kansalaisia. Sekä rahapolitiikassa että pankkivalvonnassa on toteutettu monenlaisia toimia.

EKP vastaa koronaviruspandemiaan

EKP:n toimilla tuetaan euroalueen taloutta

Taloutta autetaan selviytymään nykyisestä kriisitilanteesta

Lainakustannukset pidetään edullisina

Yritysten ja kotitalouksien lainansaantia helpotetaan

Tilapäisten ongelmien ei anneta vaikuttaa luotonantoon

Pankkien lainauskapasiteettia kasvatetaan

Rahoitusvakautta ylläpidetään kansainvälisellä yhteistyöllä

Taloutta autetaan selviytymään nykyisestä kriisitilanteesta

Pandemiaan liittyvän 1 850 miljardin euron osto-ohjelman (PEPP-ohjelma) avulla on tarkoitus alentaa lainakustannuksia ja kasvattaa luotonantoa euroalueella. Näin kansalaisten, yritysten ja valtioiden on helpompi saada rahoitusta ja selviytyä kriisistä. EKP:llä on käynnissä muitakin osto-ohjelmia, ja on ollut jo vuodesta 2014.

PEPP-ohjelmassa ostetaan monenlaisia omaisuuseriä. Kun EKP ostaa joukkolainoja suoraan pankeilta, niillä on käytettävissään enemmän rahaa, jota ne voivat lainata kotitalouksille ja yrityksille. EKP voi ostaa myös yritysten joukkolainoja eli tavallaan antaa niillekin lainaa. Ostoilla tuetaan yrityksiä niiden menoissa ja sijoituksissa kasvun tukemiseksi.

Lehdistötiedote: Rahapoliittisia päätöksiä (10.12.2020) Lehdistötiedote: Rahapoliittisia päätöksiä (4.6.2020) Lehdistötiedote: ECB announces €750 billion pandemic emergency purchase programme (PEPP) Oheistietoa: Miten omaisuuserien osto-ohjelma toimii ja vaikuttaa talouteen?

Lainakustannukset pidetään edullisina

EKP on pitänyt ohjauskorot poikkeuksellinen matalina, jotta lainakustannukset pysyisivät edullisina.

EKP:n ohjauskorot vaikuttavat pankkilainojen korkoihin. Kun korot ovat edulliset, ihmisten ja yritysten on helpompi ottaa lainaa hankintoihin ja sijoitustarkoituksiin.

EKP:n ohjauskorot

Yritysten ja kotitalouksien lainansaantia helpotetaan

Pankeilla on nyt mahdollisuus lainata EKP:ltä aiempaa enemmän rahaa, etenkin jos tarkoituksena on myöntää lainoja niille, joiden toimintaan koronaviruskriisi vaikuttaa eniten, eli esimerkiksi pienille ja keskisuurille yrityksille. Pankkien on helpompi saada lainaa, sillä EKP on keventänyt vakuusvaatimuksia. Takaisinmaksun vakuudeksi hyväksytään aiempaa laajempi joukko omaisuuseriä, ja niitä vastaan saa tavallista enemmän lainaa, sillä myös aliarvostussääntöihin on tehty poikkeuksia.

Lehdistötiedote: ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy Lehdistötiedote: ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Lehdistötiedote: ECB announces new pandemic emergency longer-term refinancing operations Lehdistötiedote: ECB recalibrates targeted lending operations to further support real economy Lehdistötiedote: ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) Lehdistötiedote: ECB announces package of temporary collateral easing measures Oheistietoa: Mitä ovat vakuudet? Oheistietoa: Mitä markkina-arvon aliarvostus tarkoittaa?

Tilapäisten ongelmien ei anneta vaikuttaa luotonantoon

Erittäin epävarmassa tilanteessa pankkien voi olla vaikea hankkia varoja lyhyen aikavälin tarpeisiinsa. EKP pyrkii helpottamaan vakavaraisten pankkien tilapäisiä rahoitusvaikeuksia tarjoamalla niille nopeasti lainaa edullisella korolla. EKP:n tuella pankit voivat kriisissäkin myöntää lainoja, kun kansalaiset ja yritykset niitä tarvitsevat.

Lehdistötiedote: ECB announces measures to support bank liquidity conditions and money market activity

Pankkien lainauskapasiteettia kasvatetaan

Pankit voivat tilapäisesti pitää varalla tavallista vähemmän pääomaa puskurina vaikeiden aikojen varalle. Pankkivalvonta suhtautuu joustavasti myös valvontavaatimusten aikatauluihin, määräaikoihin ja menettelyihin.

Näin euroalueen pankit voivat näinä poikkeuksellisina aikoina keskittyä tärkeään tehtäväänsä lainanantajina. Odotuksena on, että pankit käyttävät EKP:n toimien ansiosta käytettävissä olevat varat tappioidensa kattamiseen ja talouden tukemiseen. Nyt ei ole oikea aika maksaa osinkoja.

Lehdistötiedote: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Lehdistötiedote: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Lehdistötiedote: ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 EKP:n pankkivalvonta

Rahoitusvakautta ylläpidetään kansainvälisellä yhteistyöllä

Keskuspankeilla ympäri maailmaa on valuuttavarantoja. Pankit eri maissa käyvät kauppaa myös muiden maiden valuutoilla, ja siksi ne saattavat tarvita vieraan valuutan määräistä lainaa.

Erittäin epävarmoina aikoina vieraiden valuuttojen kysyntä saattaa kasvaa. Jos pankeilla ei ole asiakkaiden tarvitsemia valuuttoja, markkinoiden vakaus voi horjua. Siksi eri maiden keskuspankeilla on keskinäisiä valuutanvaihtojärjestelyjä eli swapjärjestelyjä. Kumpikin keskuspankki antaa toiselle oman maansa rahaa, jolloin kumpikin pystyy vastaamaan valuuttatarpeisiin omassa maassaan.

EKP on viime aikoina aktivoinut ja päivittänyt valuutanvaihtojärjestelyjään eri keskuspankkien kanssa, jotta vaikeasta tilanteesta selvitään paremmin.

Lehdistötiedotteita ja muuta tietoa valuutanvaihtojärjestelyistä Oheistietoa: Mitä ovat keskuspankkien valuutanvaihtojärjestelyt?
EKP tutkimuksen etulinjassa

Katso koronavirusta käsitteleviä EKP:n tutkimusseminaareja

Uusien haasteiden selättäminen edellyttää tutkittua tietoa, ja siksi EKP on kutsunut verkkoseminaareihinsa johtavia tutkijoita talouden, epidemiologian, väestötieteen, rahoituksen ja yhteiskuntapolitiikan aloilta kertomaan näkemyksiään koronaviruskriisistä ja sen vaikutuksista keskuspankkien toimintaan.

Koronaviruspandemiaa käsittelevien webinaarien soittolista YouTubessa Tulevia konferensseja ja seminaareja