Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Our response to coronavirus (COVID-19)

Ypatingu metu tenka imtis ypatingų veiksmų. Mūsų įsipareigojimas remti eurą – neribotas.

ECB Pirmininkė Christine Lagarde

Parengėme keletą pinigų politikos ir bankų priežiūros srities priemonių, skirtų koronaviruso pandemijos poveikiui euro zonos ekonomikai sušvelninti ir visiems Europos piliečiams paremti.

Mūsų atsakas į koronaviruso pandemiją

Mūsų priemonės euro zonos ekonomikai paremti

Padedame švelninti dabartinės krizės padarinius ekonomikai

Rūpinamės, kad skolinimasis nebūtų per brangus

Padedame užtikrinti, kad įmonės ir namų ūkiai galėtų gauti kreditavimą

Užtikriname, kad dėl trumpalaikių sunkumų skolinimas nenutrūktų

Didiname bankų pajėgumą teikti paskolas

Tarptautinio bendradarbiavimo priemonėmis palaikome finansinį stabilumą

Padedame švelninti dabartinės krizės padarinius ekonomikai

1 850 mlrd. eurų specialiąja pandemine pirkimo programa (SPPP) siekiama euro zonoje sumažinti skolinimosi kainą ir padidinti skolinimą. Tai turėtų padėti piliečiams, įmonėms ir vyriausybėms gauti lėšų, kurių joms gali prireikti krizei atlaikyti. Ši programa papildo mūsų 2014 m. pradėtas įgyvendinti turto pirkimo programas.

Pagal šią programą perkame kelių rūšių turtą. Pavyzdžiui, tiesiogiai iš bankų perkame obligacijas – taip jie gali gauti daugiau lėšų, kurias gali skolinti namų ūkiams ar įmonėms. Galime pirkti ir bendrovių obligacijas – joms tai irgi papildomas kreditavimo šaltinis. Abiejų tipų pirkimai padeda didinti vartojimą ir investavimą, o tai skatina ekonomikos augimą.

Pranešimas spaudai: Pranešimas spaudai: 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimai dėl pinigų politikos Pranešimas spaudai: 2020 m. birželio 4 d. sprendimai dėl pinigų politikos ECB paskelbė 750 mlrd. Eurų specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP) Paaiškinimas – Kaip veikia kiekybinis skatinimas

Rūpinamės, kad skolinimasis nebūtų per brangus

Mūsų pagrindinės palūkanų normos jau kurį laiką yra labai žemos, todėl skolinimasis ir toliau yra nebrangus.

Mūsų palūkanų normos veikia paskolų kainą. Kai palūkanos nedidelės, žmonėms ir įmonėms skolintis yra paprasčiau ir tai juos skatina leisti pinigus ir investuoti.

Pagrindinės ECB palūkanų normos

Padedame užtikrinti, kad įmonės ir namų ūkiai galėtų gauti kreditavimą

Padidinome pinigų sumą, kurią bankai gali iš mūsų pasiskolinti, ir supaprastinome skolinimąsi tais atvejais, kai gautas lėšas bankai skiria paskoloms tiems, kas nuo viruso protrūkio nukentėjo labiausiai, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones. Vienas iš būdų, kuriais supaprastinome skolinimąsi – sušvelninome standartus įkaitui, kurį bankai skolindamiesi iš mūsų pateikia mums kaip garantiją. Laikinai išplėtėme turto, kurį bankai gali naudoti kaip įkaitą, sąrašą. Taip pat taikome mažiau griežtus kriterijus nustatydami šio turto vertę (iš rinkos vertės išskaitomą dalį, angl. haircut).

Pranešimas spaudai: ECB pratęsia per tikslines skolinimo operacijas teikiamą paramą bankams, skolinantiems realiajai ekonomikai Pranešimas spaudai: ECB plečia specialiąsias pandemines ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas Pranešimas spaudai: ECB skelbia naujas specialiąsias pandemines ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas Pranešimas spaudai: ECB peržiūri savo tikslinių skolinimo operacijų parametrus, kad galėtų ir toliau padėti realiajai ekonomikai Pranešimas spaudai: ECB skelbia tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO III) sąlygų sušvelninimą Pranešimas spaudai: ECB skelbia įkaitui taikomų sąlygų laikino sušvelninimo priemonių paketą Apie viską paprasčiau: kas yra įkaitas? Apie viską paprasčiau: kas yra vertės sumažinimo koeficientas (angl. haircut)?

Užtikriname, kad dėl trumpalaikių sunkumų skolinimas nenutrūktų

Visuotinio neužtikrintumo laikais bankams gali būti sunkiau laikyti lėšų trumpalaikiams poreikiams. Siekdami padėti mokiems bankams įveikti trumpalaikius finansavimo sunkumus, siūlome jiems neatidėliotino skolinimosi galimybes palankiomis sąlygomis. Ši priemonė padeda bankams toliau teikti paskolas tiems piliečiams ir įmonėms, kuriems jų reikia.

Pranešimas spaudai: ECB skelbia priemones, skirtas bankų likvidumui ir pinigų rinkos veiklai paremti

Didiname bankų pajėgumą teikti paskolas

Šiuo metu laikinai taikome švelnesnius reikalavimus dėl to, kiek bankas turi turėti lėšų („kapitalo“) kaip rezervą sunkesniems laikams. Bankams taip pat taikome lankstesnius priežiūrinius grafikus, terminus ir procedūras.

Visų šių priemonių dėka šiuo ypatingu metu euro zonos bankai gali sutelkti dėmesį į savo pagrindinį – skolintojo – darbą. Visas atlaisvintas lėšas jie turėtų naudoti ne dividendams išmokėti, bet nuostoliams dengti ir ekonomikai remti.

Pranešimas spaudai: ECB bankų priežiūra, reaguodama į koronavirusą, laikinai taikys mažiau griežtus kapitalo ir veiklos reikalavimus Pranešimas spaudai: ECB bankų priežiūra, reaguodama į koronavirusą, bankams suteikia dar daugiau lankstumo Pranešimas spaudai: ECB prašo bankų nemokėti dividendų bent iki 2020 m. spalio mėn. ECB bankų priežiūra

Tarptautinio bendradarbiavimo priemonėmis palaikome finansinį stabilumą

Visame pasaulyje centriniai bankai laiko užsienio valiutų atsargas. Taip yra dėl to, kad jų šalies komerciniai bankai vykdo veiklą ir užsienio valiutomis, todėl jiems kartais prireikia teikti paskolas ir užsienio valiuta.

Didelio neužtikrintumo laikotarpiu turto užsienio valiuta paklausa gali padidėti. Jei bankai neturi pakankamai užsienio valiutos atsargų tokiai padidėjusiai paklausai tenkinti, rinkose gali kilti įtampa. Kai kurie centriniai bankai yra sudarę susitarimus dėl valiutų apsikeitimo sandorių linijų. Naudodamasis šiomis apsikeitimo sandorių linijomis vienos šalies centrinis bankas mainais už savo šalies valiutą gali iš kitos šalies centrinio banko gauti jo šalies valiutos. Tokiu būdu centriniai bankai gali patenkinti padidėjusią paklausą.

Reaguodami į dabartinę sudėtingą padėtį, neseniai atnaujinome susitarimus dėl apsikeitimo sandorių linijų ir padidinome apsikeitimo sandorių apimtį su įvairių pasaulio šalių centriniais bankais.

Pranešimas spaudai ir kita informacija apie apsikeitimo sandorių linijas: Apie viską paprasčiau: kas yra valiutų apsikeitimo sandorių linijos?
Pagilinkime savo žinias

Žiūrėkite mūsų mokslinių tyrimų seminarus apie koronavirusą

Norint įveikti naujus iššūkius, reikia remtis mokslinių tyrimų duomenimis. Todėl kviečiame žinomiausius ekonomikos, epidemiologijos, demografijos, finansų ir viešosios politikos specialistus dalyvauti ECB rengiamuose internetiniuose seminaruose COVID-19 temomis ir pasidalyti savo numonėmis apie krizę ir pandemijos pasekmes centriniams bankams.

Internetiniai seminarai apie COVID-19 „YouTube“ kanale Planuojamos konferencijos ir seminarai