Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

Sprendimai dėl pinigų politikos

2020 m. gruodžio 10 d.

Atsižvelgdama į neigiamas naujos pandemijos bangos pasekmes ekonomikai, Valdančioji taryba šiandien pakoregavo savo pinigų politikos priemones, kaip aprašyta toliau:

Pirma, pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi ir indėlių galimybėmis nesikeis ir atitinkamai bus 0,00 %, 0,25 % ir –0,50 %. Valdančioji taryba mano, kad ECB pagrindinės palūkanų normos nesikeis arba bus mažesnės tol, kol ji neįsitikins, kad infliacijos perspektyvos rodikliai prognozuojamu laikotarpiu užtikrintai artėja prie mažesnio negu 2 %, bet jam pakankamai artimo lygio, ir kad grynosios infliacijos raida tai nuosekliai patvirtina.

Antra, Valdančioji taryba nusprendė padidinti specialiajai pandeminei pirkimo programai (SPPP) numatytą sumą 500 mlrd. eurų – iki bendros 1 850 mlrd. eurų sumos. Ji taip pat pratęsė grynųjų turto pirkimų pagal SPPP terminą bent iki 2022 m. kovo pabaigos. Bet kokiu atveju Valdančioji taryba grynuosius pirkimus vykdys tol, kol, jos vertinimu, pasibaigs koronaviruso sukeltos krizės etapas.

Valdančioji taryba taip pat nusprendė pratęsti pagrindinių sumų, gautų iš pagal SPPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo suėjus jų terminui, reinvestavimą bent iki 2023 m. pabaigos. Bet kokiu atveju nuoseklus SPPP portfelio mažinimas pasibaigus reinvestavimo terminui ateityje bus valdomas siekiant išvengti trikdžių tinkamam pinigų politikos pobūdžiui užtikrinti.

Trečia, Valdančioji taryba nusprendė dar pakoreguoti trečiosios serijos tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO III) sąlygas – nuspręsta dvylika mėnesių, t. y. iki 2022 m. birželio mėn., pratęsti laikotarpį, kuriuo bus taikomos gerokai palankesnės sąlygos. Be to, 2021 m. birželio–gruodžio mėn. bus vykdomos trys papildomos operacijos. Valdančioji taryba taip pat nusprendė bendrą sumą, kurią sandorio šalys galės pasiskolinti vykdant TITRO III operacijas, padidinti iki 55 % (buvo 50 %) jų tinkamų paskolų sumos. Siekiant skatinti bankus palaikyti dabartinį jų skolinimo lygį, nustatyta, kad pakoreguotomis TITRO III operacijų skolinimosi sąlygomis galės naudotis tik naująjį skolinimo lygį tikslą pasiekę bankai.

Ketvirta, Valdančioji taryba nusprendė pratęsti įkaitui taikomų sąlygų švelninimo priemonių, dėl kurių ji priėmė sprendimus 2020 m. balandžio 7 ir 22 d., taikymą iki 2022 m. birželio mėn. Pratęsus šių priemonių taikymą ir toliau bus užtikrinama, kad bankai galėtų maksimaliai pasinaudoti Eurosistemos likvidumo operacijomis, ypač pakoreguotomis TITRO. Įkaitui taikomų sąlygų švelninimo priemones Valdančioji taryba iš naujo įvertins iki 2022 m. birželio mėn. siekdama užtikrinti, kad tai neturėtų neigiamo poveikio Eurosistemos sandorio šalių dalyvavimui TITRO III operacijose.

Penkta, Valdančioji taryba nusprendė 2021 m. pasiūlyti keturias papildomas specialiąsias pandemines ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas (SPITRO), kurios ir toliau bus veiksminga likvidumo užtikrinimo priemonė.

Šešta, pagal turto pirkimo programą (TPP) vykdomi grynieji pirkimai ir toliau bus vykdomi už 20 mlrd. eurų per mėnesį sumą. Valdančioji taryba tebemano, kad mėnesiniai grynieji turto pirkimai pagal TPP bus vykdomi tol, kol to reikės siekiant stiprinti skatinamąjį pinigų politikos palūkanų normų poveikį, ir bus sustabdyti netrukus prieš tai, kai ji pradės didinti pagrindines ECB palūkanų normas.

Valdančioji taryba taip pat ketina ir toliau reinvestuoti visas pagrindines sumas, gautas iš pagal TPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo suėjus jų terminui, dar gana ilgą laiką po to, kai ji pradės didinti ECB pagrindines palūkanų normas, ir bet kokiu atveju tol, kol tai bus reikalinga siekiant užtikrinti palankias likvidumo sąlygas ir palaikyti aukštą skatinamosios pinigų politikos lygį.

Septinta, centriniams bankams skirta Eurosistemos atpirkimo sandorių priemonė (EUREP) ir visos laikinos apsikeitimo ir atpirkimo linijos su ne euro zonos centriniais bankais bus pratęstos iki 2022 m. kovo mėn.

Galiausia ECB valdančioji taryba nusprendė toliau vykdyti įprastines skolinimo operacijas kaip fiksuotųjų palūkanų aukcionus pagal vyraujančias rinkos sąlygas, paskirstant visą sumą, tol, kol bus reikalinga.

Pranešimai spaudai, kuriuose bus pateikta daugiau informacijos apie Valdančiosios tarybos priimtas priemones, bus paskelbti šiandien 15.30 val. Vidurio Europos laiku.

Pinigų politikos priemonės, dėl kurių šiandien susitarta, padės išlaikyti palankias finansavimo sąlygas pandemijos laikotarpiu ir taip užtikrinti kreditų teikimą visiems ekonomikos sektoriams siekiant paskatinti ekonominę veiklą ir vidutiniu laikotarpiu palaikyti kainų stabilumą. Kartu tebėra didelis neapibrėžtumas, taip pat ir dėl pandemijos dinamikos ir vakcinacijos pradžios. Mes ir toliau stebėsime valiutų kurso raidą, kad galėtume įvertinti jos galimą poveikį infliacijos perspektyvai vidutiniu laikotarpiu. Todėl, laikydamasi simetrinio tikslo ir savo įsipareigojimo užtikrinti siekį atitinkantį infliacijos lygį, Valdančioji taryba tebėra pasirengusi atitinkamai koreguoti visas turimas priemones, kad infliacija tvariai artėtų prie siekiamo lygio.

ECB Pirmininkė pakomentuos, kuo remiantis priimti šie sprendimai, šiandien 14.30 val. (Vidurio Europos laiku) prasidedančioje spaudos konferencijoje.

Dėl tikslios formuluotės, kuriai pritarė Valdančioji taryba, žr. tekstą anglų kalba.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai