Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Decizii de politică monetară

10 decembrie 2020

Având în vedere repercusiunile economice ale recrudescenței pandemiei, Consiliul guvernatorilor și-a recalibrat astăzi instrumentele de politică monetară după cum se menționează în continuare.

În primul rând, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor rămâne nemodificate la nivelurile de 0,00%, 0,25% și, respectiv, −0,50%. Consiliul guvernatorilor anticipează menținerea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare până când va observa o convergență robustă a perspectivelor inflației către un nivel inferior, dar suficient de apropiat de 2% în cadrul orizontului de proiecție, precum și reflectarea consecventă a acestei convergențe în dinamica inflației de bază.

În al doilea rând, Consiliul guvernatorilor a decis majorarea pachetului aferent programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) cu 500 de miliarde EUR, până la o valoare totală de 1 850 de miliarde EUR. Totodată, Consiliul guvernatorilor a extins orizontul stabilit pentru achizițiile nete efectuate în cadrul PEPP cel puțin până la sfârșitul lunii martie 2022. În orice caz, Consiliul guvernatorilor va efectua achiziții nete până când va considera că faza de criză a pandemiei de coronavirus a fost depășită.

Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să prelungească reinvestirea principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul PEPP cel puțin până la sfârșitul anului 2023. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

În al treilea rând, Consiliul guvernatorilor a decis o nouă recalibrare a condițiilor aplicabile celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III). Mai exact, a decis extinderea cu douăsprezece luni, până în iunie 2022, a perioadei în care se vor aplica condiții net mai favorabile. Vor fi efectuate, de asemenea, trei operațiuni suplimentare în perioada iunie-decembrie 2021. Totodată, Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze volumul total al împrumuturilor pe care contrapartidele vor avea dreptul să le contracteze în cadrul OTRTL III, de la 50% la 55% din stocul lor de împrumuturi eligibile. Pentru a încuraja băncile să mențină nivelul actual al creditării bancare, condițiile de creditare în cadrul OTRTL III recalibrate vor fi disponibile numai pentru băncile care ating un nou obiectiv de performanță în materie de creditare.

În al patrulea rând, Consiliul guvernatorilor a decis să prelungească până în iunie 2022 durata setului de măsuri de relaxare privind garanțiile, pe care le-a adoptat la 7 și 22 aprilie 2020. Prelungirea acestor măsuri va continua să asigure că băncile pot utiliza pe deplin operațiunile de furnizare de lichiditate ale Eurosistemului, îndeosebi OTRTL recalibrate. Consiliul guvernatorilor va reevalua măsurile de relaxare privind garanțiile anterior lunii iunie 2022, asigurând că participarea contrapartidelor Eurosistemului la OTRTL III nu este afectată.

În al cincilea rând, Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să ofere, în anul 2021, patru operațiuni suplimentare de refinanțare pe termen mai lung în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency longer-term refinancing operations – PELTRO), care vor continua să asigure un mecanism de sprijin eficace destinat furnizării de lichiditate.

În al șaselea rând, achizițiile nete în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) vor continua într-un ritm lunar de 20 de miliarde EUR. Consiliul guvernatorilor anticipează în continuare derularea achizițiilor nete lunare de active în cadrul APP atât timp cât va fi necesar în vederea consolidării impactului acomodativ al ratelor sale de politică monetară și încetarea acestora puțin înainte de a iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE.

De asemenea, Consiliul guvernatorilor intenționează să continue reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul APP pe o perioadă extinsă după data la care va iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

În al șaptelea rând, facilitatea repo a Eurosistemului pentru băncile centrale (Eurosystem repo facility for central banks – EUREP) și toate liniile repo și de swap temporare cu bănci centrale din afara zonei euro vor fi extinse până în luna martie 2022.

Nu în ultimul rând, Consiliul guvernatorilor BCE a decis efectuarea în continuare a operațiunilor periodice de creditare sub forma unor licitații cu rată fixă a dobânzii și alocare integrală, în condițiile în vigoare, atât timp cât va fi necesar.

Comunicate de presă separate conținând mai multe detalii despre măsurile adoptate de Consiliul guvernatorilor vor fi publicate în această după-amiază, la ora 15.30 (ora Europei Centrale).

Măsurile de politică monetară adoptate astăzi vor contribui la menținerea unor condiții favorabile de finanțare în perioada pandemiei, sprijinind astfel fluxul de credite pentru toate sectoarele economiei, susținând activitatea economică și protejând stabilitatea prețurilor pe termen mediu. În același timp, incertitudinile rămân pronunțate, inclusiv cu privire la dinamica pandemiei și la calendarul introducerii unor vaccinuri. Vom continua, de asemenea, să monitorizăm evoluția cursului de schimb în legătură cu implicațiile posibile ale acesteia pentru perspectivele inflației pe termen mediu. Consiliul guvernatorilor este, prin urmare, în continuare pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația evoluează într-un mod susținut în direcția obiectivului urmărit, în concordanță cu angajamentul său în favoarea simetriei.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.30 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media