SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Vores reaktion på coronapandemien

Ekstraordinære tider kræver ekstraordinær handling. Vi forpligter os fuldt ud til euroen.

Christine Lagarde, formand for ECB

ECB har indført en række pengepolitiske foranstaltninger og banktilsynsforanstaltninger, som skal mindske effekten af coronapandemien på økonomien i euroområdet og støtte alle borgere i EU.

Vores reaktion på coronapandemien

Vores foranstaltninger til at understøtte økonomien i euroområdet

Hjælpe økonomien med at absorbere stød, som den nuværende krise har givet

Holde låneomkostningerne på et rimeligt niveau

Fremme lån til husholdninger og virksomheder

Sikre, at kortsigtet uro ikke bliver en hindring for udlån

Øge bankernes udlånskapacitet

Bevare finansiel stabilitet gennem internationalt samarbejde

Hjælpe økonomien med at absorbere stød, som den nuværende krise har givet

Sigtet med opkøbsprogrammet på 1.850 mia. euro på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP) er at mindske låneomkostningerne og øge udlånet i euroområdet. Dette bør igen lette borgernes, virksomhedernes og regeringernes adgang til midler, som de kan få behov for til at klare sig gennem krisen. Programmet supplerer det opkøbsprogram, der har eksisteret siden 2014.

Vi opkøber flere forskellige typer af aktiver inden for dette program. Når vi fx køber obligationer direkte fra banker, stiller vi flere midler til rådighed, som de kan låne ud til husholdninger og virksomheder. Vi kan også købe virksomheders obligationer, hvilket giver dem en yderligere kilde til kredit. Begge former for opkøb bidrager til at fremme forbrug og investeringer med henblik på at støtte den økonomiske vækst.

Pressemeddelelse: Pengepolitiske beslutninger truffet 10. december 2020 Pressemeddelelse: Pengepolitiske beslutninger truffet 4. juni 2020 Pressemeddelelse: ECB announces €750 billion pandemic emergency purchase programme (PEPP) Explainer: Sådan fungerer kvantitative lempelser

Holde låneomkostningerne på et rimeligt niveau

Vi har fastholdt vores officielle renter på et historisk lavt niveau, så låneomkostningerne forbliver lave.

Vores renter har en indvirkning på, hvor meget det koster at optage et lån. Lave renter gør det lettere for folk og virksomheder at låne midler og bør understøtte forbrug og investeringer.

ECB's officielle renter

Fremme lån til husholdninger og virksomheder

Vi har øget det beløb, som bankerne kan låne af os, og gjort det lettere for dem at låne, for at de specifikt skal øge udlånet til dem, der er hårdest ramt af spredningen af virussen, herunder små og mellemstore virksomheder. Vi har bl.a. gjort det lettere at optage lån ved at lempe standarden for den sikkerhed, som bankerne skal stille som en form for forsikring, når vi låner ud til dem. Vi udvider midlertidigt den liste over aktiver, som bankerne kan bruge som sikkerhed. Vi er også mindre strenge, når vi beregner disse aktivers værdi (når vi laver et såkaldt "haircut").

Pressemeddelelse: ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy Pressemeddelelse: ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Pressemeddelelse: ECB announces new pandemic emergency longer-term refinancing operations Pressemeddelelse: ECB recalibrates targeted lending operations to further support real economy Pressemeddelelse: ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) Pressemeddelelse: ECB announces package of temporary collateral easing measures Explainer: Hvad er sikkerhed? Explainer: Hvad er haircuts?

Sikre, at kortsigtet uro ikke bliver en hindring for udlån

I en tid med stor usikkerhed kan det være vanskeligere for bankerne at sikre midler til kortsigtede behov. Vi vil hjælpe med at løse midlertidige finansieringsproblemer for solvente banker ved at tilbyde direkte lånemuligheder til gunstige renter. Denne støtte hjælper bankerne med fortsat at yde lån til borgere og virksomheder, som har behov for dem.

Pressemeddelelse: ECB announces measures to support bank liquidity conditions and money market activity

Øge bankernes udlånskapacitet

Vi ser midlertidigt mindre strengt på mængden af midler eller "kapital", som bankerne skal have som stødpude til vanskelige tider. Vi giver også bankerne mere fleksibilitet, hvad angår tidplaner, frister og procedurer for tilsynet.

Alle disse foranstaltninger bidrager til, at bankerne i euroområdet kan fokusere på at udfylde deres yderst væsentlige rolle som långivere i denne usædvanlige tid. Bankerne forventes at bruge eventuelle frigjorte midler til at absorbere tab og understøtte økonomien og ikke til at udbetale udbytte.

Pressemeddelelse: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Pressemeddelelse: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Pressemeddelelse: ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 ECB Banktilsyn

Bevare finansiel stabilitet gennem internationalt samarbejde

Centralbanker over hele verden har valutareservebeholdninger, som ikke er deres egne. Dette skyldes, at deres indenlandske banker også gør forretninger i disse valutaer og derfor til tider har behov for lån i fremmed valuta i deres daglige virksomhed.

I en tid med stor usikkerhed kan kundernes efterspørgsel efter aktiver i fremmed valuta stige. Hvis bankerne ikke har tilstrækkelige valutareserver til rådighed til at imødekomme en øget efterspørgsel, kan markederne blive ustabile. Derfor har centralbankerne indgået såkaldte valutaswapaftaler. Valutaswapaftalerne giver centralbanken i et land mulighed for at bytte nationale valutareserver med valutareserver fra en anden national centralbank. På den måde sikres det, at centralbankerne kan imødekomme den øgede efterspørgsel.

Vi har for nylig genaktiveret swapaftaler og forbedret eksisterende swapaftaler med centralbanker i hele verden som reaktion på den nuværende vanskelige situation.

Pressemeddelelser og flere oplysninger om swapaftaler Explainer: Valutaswapaftaler
Hold dig orienteret

Se vores forskningsseminarer om coronavirus

Nye udfordringer kræver, at vi indhenter ny viden fra forskningen. Derfor opfordrer vi ledende akademikere inden for økonomi, epidemiologi, demografi, finans og offentlig politik til at give deres synspunkter på krisen og pandemiens konsekvenser for centralbanker til kende i ECB's covid-19-webinarer.

YouTube-playliste med covid-19-webinarer Kommende konferencer og seminarer
Leder du efter seneste nyt om coronavirus?
16 October 2021
SPEECH
2021 Per Jacobsson Lecture by Christine Lagarde, President of the ECB, at the IMF Annual Meetings
14 October 2021
SPEECH
Statement by Christine Lagarde, President of the ECB, at the forty-fourth meeting of the International Monetary and Financial Committee
11 October 2021
WORKING PAPER SERIES - No. 2603
Details
Abstract
This paper analyses the effects of the COVID-19 pandemic shock on small open economies in a monetary union with an application to the euro area. Accounting for a high degree of openness and a strong dependence on intra and extra union trade, we focus on the size and the direction of international spillovers - both from the shock itself and from the ensuing fiscal response. To do so, we use a unified modelling framework: The Euro Area and the Global Economy (EAGLE) model. Furthermore, within this general framework, we assess the extent to which specific modelling features shape the dynamic responses to the COVID-19 pandemic. The main messages are as follows. First, fiscal spillovers from the rest of the monetary union do matter. Second, the effective lower bound amplifies the size of the spillovers. Third, the design of wage negotiations leads to wage subsidies having negative international fiscal policy spillovers. Fourth, import content of government spending interacts with the effective lower bound, strongly affecting the size and sign of spillovers. Fifth, when households have finite lifetimes, the responses of output and inflation are amplified compared to the case with infinitely lived households. Finally, a next generation EU instrument is more effective when financed using a tax on consumption.
JEL Code
C53 : Mathematical and Quantitative Methods→Econometric Modeling→Forecasting and Prediction Methods, Simulation Methods
E32 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→Business Fluctuations, Cycles
E52 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Monetary Policy
F45 : International Economics→Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance
7 October 2021
SPEECH
Presentation by Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, at the Central Bank of Ireland webinar "The importance of data"
7 October 2021
SPEECH
Welcome address by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at the ECB and Federal Reserve Bank of Cleveland’s “Inflation: Drivers and Dynamics Conference 2021”
Annexes
7 October 2021
SPEECH

Vil du gerne vide mere?

Vi hjælper gerne. Du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål: