SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Betalinger & værdipapirer

Eurosystemets opgaver

Det er en lovpligtig opgave for Eurosystemet at fremme betalings- og afviklingssystemernes smidige funktion (se artikel 127, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 3 og 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank).

Eurosystemet udfører sine opgaver på følgende måde:

  • Det stiller betalings- og værdipapirafviklingsydelser til rådighed og driver et realtidsbruttoafviklingssystem til store eurobetalinger (T2) samt en fælleseuropæisk tjeneste (TARGET2-Securities, T2S), hvor værdipapircentraler kan afvikle værdipapirtransaktioner med centralbankpenge. Eurosystemet har TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) til straksafvikling af detailbetalinger døgnet rundt, alle årets dage. Eurosystemet har også en ordning, som muliggør brug af grænseoverskridende sikkerhedsstillelse (CCBM), og som erstattes af Eurosystemets system til forvaltning af sikkerhedsstillelse (ECMS) mod udgangen af 2024. ECMS vil ensrette den måde, aktiver bruges som sikkerhedsstillelse i Eurosystemets kreditoperationer.

  • Det fastlægger politikker for overvågning og dertil hørende standarder for betalingssystemer for store betalinger, detailbetalingssystemer og betalingsinstrumenter, clearingsystemer, værdipapirafviklingssystemer og visse tredjepartsudbydere. Det foretager også overvågning for de pågældende systeminfrastrukturer, vurderer disses overholdelse af de gældende politikker og standarder og foranlediger de nødvendige ændringer.

  • Det fastlægger krav til forretningskontinuitet for markedsinfrastrukturer og koordinerer implementeringarbejdet.

  • Det overvåger og udformer den nødvendige politik for markedsudvikling og retlige initiativer, som påvirker overvågningen af infrastrukturer samt betalings-, clearing- og værdipapirafviklingsordninger.

  • Det fungerer som katalysator for ændringer og fremmer effektive betalingssystemer, og i relation til detailbetalinger bidrager det til implementeringen af det fælles eurobetalingsområde. Det fremmer også et effektivt værdipapirmarked ved at muliggøre harmonisering af markedsstandarder og opfordre til fjernelse af barrierer for integration.

Alle sider i dette afsnit