SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker udgør tilsammen Eurosystemet, som er euroområdets centralbanksystem. Eurosystemets hovedmål er at fastholde prisstabilitet: at værne om euroens værdi.

Den Europæiske Centralbank er inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme, der også omfatter de kompetente nationale myndigheder, ansvarlig for tilsynet med kreditinstitutter i euroområdet og i de deltagende EU-lande uden for euroområdet og bidrager derved til sikkerheden og soliditeten i banksystemet og stabiliteten i det finansielle system i EU og de enkelte deltagende medlemslande.

I Den Europæiske Centralbank har vi forpligtet os til at udføre alle vores opgaver virkningsfuldt. I vores arbejde stræber vi mod størst mulig integritet, kompetence, effektivitet og ansvarlighed. Vi respekterer, at de pengepolitiske opgaver skal være adskilt fra tilsynsopgaverne. I udførelsen af vores opgaver lever vi op til princippet om åbenhed og overholder samtidig de gældende fortrolighedskrav fuldt ud.

SEE ALSO

Find out more about related content

Den retlige ramme

Traktaten & statutten

Banktilsyn

SSM's målsætning

Alle sider i dette afsnit