SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

ECB's målsætning

Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker udgør tilsammen Eurosystemet, som er euroområdets centralbanksystem. Eurosystemets hovedmål er at fastholde prisstabilitet: at værne om euroens værdi.

Den Europæiske Centralbank er inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme, der også omfatter de kompetente nationale myndigheder, ansvarlig for tilsynet med kreditinstitutter i euroområdet og i de deltagende EU-lande uden for euroområdet og bidrager derved til sikkerheden og soliditeten i banksystemet og stabiliteten i det finansielle system i EU og de enkelte deltagende medlemslande.

I Den Europæiske Centralbank har vi forpligtet os til at udføre alle vores opgaver virkningsfuldt. I vores arbejde stræber vi mod størst mulig integritet, kompetence, effektivitet og ansvarlighed. Vi respekterer, at de pengepolitiske opgaver skal være adskilt fra tilsynsopgaverne. I udførelsen af vores opgaver lever vi op til princippet om åbenhed og overholder samtidig de gældende fortrolighedskrav fuldt ud.

SE OGSÅ

Relaterede emner

Den retlige ramme

Traktaten & statutten

Banktilsyn

SSM's målsætning

Alle sider i dette afsnit