European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Euroopan keskuspankki ja euroalueen kansalliset keskuspankit muodostavat yhdessä eurojärjestelmän eli euroalueen keskuspankkijärjestelmän. Eurojärjestelmän ensisijainen tavoite on hintavakauden ylläpitäminen eli euron arvon säilyttäminen.

Yhteisessä valvontamekanismissa, jossa ovat mukana myös euroalueen ja mekanismiin osallistuvien muiden EU-maiden kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, Euroopan keskuspankki vastaa näissä maissa sijaitsevien luottolaitosten vakavaraisuusvalvonnasta edistäen siten EU:n ja kunkin mekanismiin osallistuvan maan pankkijärjestelmän vakavaraisuutta ja turvallisuutta sekä niiden finanssijärjestelmän vakautta.

Euroopan keskuspankki on sitoutunut hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti. Kaikessa toiminnassa pyritään noudattamaan myös luotettavuuden ja riippumattomuuden, pätevyyden sekä tilivelvollisuuden periaatteita. Rahapoliittiset tehtävät ja valvontatehtävät on eriytetty toisistaan. Tehtävät suoritetaan avoimesti, mutta salassapitovaatimuksia noudatetaan.

SEE ALSO

Find out more about related content

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut