Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vastauksia kysymyksiin

Johdanto

Mistä EKP:n säädökset löytyvät?

Kaikki EKP:n säädökset löytyvät EUR-Lexin EKP-osiosta, johon on suorat linkit
EKP:n verkkosivuilla ja EKP:n pankkivalvontasivuilla. EUR-Lexissä säädökset löytyvät myös etusivun kohdasta ”EU:n oikeus” valitsemalla Selaa” ja sitten ”
EU:n toimielimet”. EKP:n asiakirjoja voi myös hakea EUR-Lexin hakutoiminnolla.

Mitä EUR-Lexin EKP-osio sisältää?

Osioon on koottu kaikki vuonna 1998 tai sen jälkeen julkaistut EKP:n säädökset ja kaikki vuosina 1994–1997 julkaistut Euroopan rahapoliittisen instituutin säädökset. Sieltä löytyvät myös kaikki EKP:n neuvonantotehtävänsä yhteydessä laatimat lausunnot ja kirjeet, jotka koskevat EU:n tai jäsenvaltioiden säädösehdotuksia, sekä yhteistyötyöpöytäkirjat, sopimukset ja muut EKP:n oikeudelliset asiakirjat. Lisäksi EKP-osiossa on kaikki EKP:tä koskeva oikeuskäytäntö.

Miten EKP-osio on rakennettu?

EKP-osion etusivulla on

  1. aihehaku (”Selaa aiheittain”)
  2. pikahaku/tarkennettu haku EKP:n asiakirjoista sekä alempana mahdollisuus hakea asiakirjaa tai oikeustapausta
  3. ”Visuaalinen navigointi” ‑laatikko, josta pääsee tarkastelemaan tilastoja EKP:n eri säädöksistä
  4. ”Äskettäinen julkaistu” ‑laatikko, jossa on hiljattain julkaistuja EKP:n asiakirjoja, ja
  5. ”Euroopan pankkivalvonta” ‑laatikko, josta pääsee tarkastelemaan pankkivalvontaa koskevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä.

Selaa aiheittain

Miten teen haun "Selaa aiheittain" -valikossa?

EKP:n säädökset on luokiteltu aiheen mukaan. Jos aiheen edellä on plusmerkki, sen alta löytyy vielä lisää osa-alueita. Suurennuslasi avaa tarkennetun haun, johon on koottu kaikki valitun aihealueen säädökset.

Miten löydän kaikki rahapolitiikan välineitä koskevassa yleisessä järjestelmässä annetut säädökset?

Avaa ”Selaa aiheittain” ‑valikossa kohta ”Rahapolitiikka ja rahapoliittiset operaatiot” ja sen alakohta ”Rahapolitiikan välineet”. Aiheen ”Yleinen järjestelmä” vieressä oleva suurennuslasi avaa tarkennetun haun, johon on koottu tähän aiheeseen liittyvät EKP:n säädökset. Voit halutessasi tarkentaa hakua vielä lisää vasemman reunan valikossa.

Pikahaku kaikista EKP:n asiakirjoista

Miten pikahaku toimii?

Pikahakuun syötetään halutut hakusanat. ”Pikahaku EKP:n asiakirjoista” näyttää tulokset vain EKP:n asiakirjoista. EUR-Lexin pikahaulla sivun yläreunassa voi tehdä hakuja kaikista EUR-Lexin sisältämistä asiakirjoista. EKP:n pikahaku kattaa kaikki EKP:n asiakirjat, myös sitä koskevan oikeuskäytännön. Pikahaussa hakusanoja etsitään myös asiakirjojen metatiedoista.

Miten löydän kaikki EKP:n lausunnot jonkin tietyn jäsenvaltion säädösehdotuksista?

Tee kentässä ”Pikahaku EKP:n asiakirjoista” haku maan nimellä. Tarkenna hakutulosta vasemman reunan valikosta (kohdassa ”Asiakirjan tyypin mukaan”) valitsemalla ”Lausunto kansallisesta lainsäädäntöehdotuksesta”.

Tarkennettu haku

Miten teen tarkennetun haun?

Kuten pikahaku myös ”Tarkennettu haku” rajaa hakutulokset vain EKP:n asiakirjoihin. Tarkennetussa haussa on tarjolla enemmän vaihtoehtoja haun rajaamiseen. Voit rajata hakua esimerkiksi päivämäärän ja asiakirjatyypin mukaan, ja eri vaihtoehtoja voi myös yhdistää. ”Tarkennettu haku” -sivulla ei kuitenkaan voi tehdä hakuja asiakirjojen metatiedoista.

Haettaessa EKP:n sitovia säädöksiä jostakin tietystä aiheesta tuloksissa näkyy paljon lausuntoja. Miten voin poistaa lausunnot hakutuloksista?

Mene ”Tarkennettu haku” -sivulle ja valitse ”Asiakirjaviite”-kohdassa vain haluamasi säädökset. Jos haet vain sitovia säädöksiä, valitse plusmerkin takana olevasta tarkemmasta listasta ”Asetus”, ”Päätös (DEC)” ja ”Päätös (DEC_ENTSCHEID)” sekä ”Suuntaviiva”.

Hae asiakirjaa

Miten haen asiakirjaa?

Asiakirjahaulla löydät nopeasti tietyn säädöksen sen asiakirjanumerolla. Haku tehdään vain EKP:n säädöksistä ja muista oikeudellisista asiakirjoista, neuvonantotehtävään liittyvistä kirjeistä, yhteistyöpöytäkirjoista sekä sopimuksista. Haku ei siis ole niin kattava kuin pikahaussa ja tarkennetussa haussa, joissa haku kattaa kaikentyyppiset EKP:n asiakirjat (myös sitä koskevan oikeuskäytännön).

Asiakirjahaussa voi hakea myös tiettynä vuonna annettuja säädöksiä tai tietyntyyppisiä säädöksiä tai sekä että (esim. vuonna 2019 annetut EKP:n suuntaviivat).

Miten löydän kaikki EU:n lainsäädäntöä koskevat EKP:n lausunnot?

Mene ”Hae asiakirjaa” ‑kohtaan, valitse säädöstyypin alla avautuvasta pudotusvalikosta ”Lausunto” ja hae suurennuslasilla. Tarkenna hakua sivulla ”Hakutulokset” valitsemalla ”Asiakirjatyypin mukaan” ‑kohdassa ”Lausunto”. Hakutuloksista jäävät pois kansallisia säädösehdotuksia koskevat lausunnot sekä niihin liittyvät oikaisut.

Hae oikeustapausta

Miten haen oikeustapausta?

Oikeuskäytäntöön sisältyvän asiakirjan löytää nopeimmin kirjoittamalla ”Numero”-kenttään oikeustapauksen numeron. Haku tehdään vain EKP:tä koskevasta oikeuskäytännöstä. Hakutuloksissa näkyvät EKP:tä koskevat tuomiot ja tuomioistuinten määräykset. Tuloksiin sisältyvät myös kaikki ne oikeustapaukset, joissa EKP on ollut asianosaisena, sekä muut oikeustapaukset, jotka luokitellaan EUR-Lexin ”Oikeuskäytännön luettelossa” kohtaan ”Talous- ja rahapolitiikka” tai joissa mainitaan tiettyjä EKP:n pankkivalvontatehtäviin liittyviä säädöksiä.

Oikeustapauksia voi myös hakea vuoden mukaan. Jos kentät jättää tyhjiksi ja siirtyy suurennuslasilla ”Hakutulokset”-sivulle, listassa näkyvät kaikki EKP:tä koskevat oikeustapaukset.

Visuaalinen navigointi

Miten visuaalinen navigointi toimii?

Kohdassa ”Visuaalinen navigointi” on tilastokaavioita EKP:n säädöksistä. Niitä pääsee tarkastelemaan sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta tai kentän ”Visuaalinen navigointi” kuvioista. Tilastoja on visualisoitu vuoden, aiheen ja säädöstyypin mukaan. Jos valitset jonkin kuvioiden palkeista, avautuu hakutulossivu, jolla on lueteltu palkin säädökset (alkuperäiset säädökset ilman muutoksia ja oikaisuja).

Äskettäin julkaistu

Miten löydän uusimmat EKP:n säädökset?

Laatikkoon ”Äskettäin julkaistu” on koottu tuoreimmat EUR-Lexissä julkaistut EKP:n säädökset ja muut oikeudelliset asiakirjat. Luettelon kaikista EUR-Lexissä julkaistuista EKP:n asiakirjoista aikajärjestyksessä saa helpoimmin tekemällä pikahaun EKP:n asiakirjoista kirjoittamatta hakukenttään mitään. Jos hakutulosten lajitteluperusteeksi ottaa pudotusvalikosta asiakirjan päivämäärän, uusimmat asiakirjat näkyvät tuloksissa ensimmäisinä.

Näkyykö ”Äskettäin julkaistu” ‑laatikossa ainoastaan EKP:n säädöksiä?

Kyllä. Siihen kootaan vain EKP:n julkaisemia säädöksiä (ei siis oikeuskäytäntöä).

EKP:n asiakirjojen hakeminen EUR-Lexissä

Miten löydän tietoa haluamastani EUR-Lexissä olevasta asiakirjasta?

Kun asiakirjan avaa ”Hakutulokset”-sivulta, sivun vasemmassa laidassa voi valita ”Teksti”-sanan alta ”Tietoa asiakirjasta”. Siitä aukeaa sivu, jolla ovat kielivalikon lisäksi kaikki asiakirjaa koskevat tiedot, kuten päivämäärät ja luokittelut sekä yhteydet muihin asiakirjoihin (esim. muutokset ja konsolidoidut versiot).

Miten eri hakutoiminnot eroavat toisistaan?

Eri kentissä haetaan asiakirjoja eri kriteerein. Pikahaku EKP:n asiakirjoista
-kenttään kirjoitetaan hakusana, jota haetaan koko EKP-osiosta. Myös Tarkennettu haku hakee asiakirjoja koko EKP-osiosta, mutta siinä voi esimerkiksi rajata haun voimassa oleviin säädöksiin tai jättää oikaisut huomiotta. Asiakirja- ja oikeustapaushaut voi rajoittaa tiettyihin EKP:n säädöksiin (Hae asiakirjaa) tai oikeuskäytäntöön (Hae oikeustapausta).

Miten löydän säädösten konsolidoidut versiot?

Jos säädöksestä on olemassa konsolidoitu versio, hakutuloksissa on alkuperäisen säädöksen (ei muutossäädöksen tai oikaisun) nimen alla kohta ”Viimeisin konsolidoitu versio”. Valitsemalla konsolidoidun version päivämäärän pääset asiakirjasivulle. Sen vasemmassa laidassa olevan valikon kohdasta ”Näytä kaikki versiot” löytyvät kaikki konsolidoidut versiot säädökseen tehtyine muutoksineen.

Konsolidoidut versiot julkaistaan viiveellä, joten kaikista säädöksistä ei välttämättä ole tuoreimmat muutokset sisältävää versiota.

Miten löydän säädöksiin tehdyt muutokset?

Hae säädös kirjoittamalla sen numero kenttään ”Hae asiakirjaa”. Avaa säädös ”Hakutulokset”-sivulta ja valitse vasemmassa laidassa ”Tietoa asiakirjasta”. Tietosivulla ovat kaikki tiedot säädökseen tehdyistä muutoksista.

Luettelo muutossäädöksistä linkkeineen löytyy myös kohdasta ”Viimeisin konsolidoitu versio” avautuvan asiakirjan etusivulta (ks. kysymys ”Miten löydän säädösten konsolidoidut versiot?”).

Voiko pdf-asiakirjoissa tehdä tekstihakuja?

Ei. EUR-Lexin pdf-asiakirjoissa ei tällä hetkellä voi tehdä tekstihakuja.

Pääseekö EU:n säädösehdotuksista annettujen lausuntojen teknisiä tausta-asiakirjoja tarkastelemaan EUR-Lexissä?

Kyllä. Jos EU:n säädösehdotusta koskevaan lausuntoon liittyy teknisiä tausta-asiakirjoja, niitä pääsee lukemaan valitsemalla englanninkielisen DOC-version kohdassa ”Kielet, formaatit ja linkki EUVL:ään”.

Näyttääkö haku tulokset vain hakukielellä vai hakeeko se myös muunkielisistä asiakirjoista?

Haku näyttää tulokset vain hakukielellä.

Saanko käyttööni enemmän tietoa, jos luon käyttäjätilin?

Ei, kaikki EUR-Lexissä olevat säädökset ovat kaikkien käyttäjien luettavissa, vaikka heillä ei olisikaan käyttäjätiliä. Luomalla EUR-Lex-tilin saat käyttöösi käyttäjäkohtaisia toimintoja (voit esimerkiksi tallentaa hakusi). Lisätietoa EUR-Lex-tilin luomisesta on rekisteröitymissivulla.

Lisätietoa EUR-Lexistä

Mistä löydän tietoa EUR-Lex-sivustosta?

Yleisluonteista tietoa löytyy seuraavista linkeistä:

Kenelle voi lähettää lisäkysymyksiä EUR-Lexin EKP-osiosta?

Kysymyksiä EUR-Lexin EKP-osiossa olevista EKP:n säädöksistä ja muista oikeudellisista asiakirjoista voi lähettää sähköpostiosoitteeseen DG-LKMT@ecb.europa.eu.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut