Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Delorsin komitea (1988–1989)

Talous- ja rahaliiton selvityskomitea (Committee for the study of economic and monetary union) eli Delorsin komitea perustettiin kesäkuussa 1988. Eurooppa-neuvosto antoi komitean tehtäväksi tutkia ja ehdottaa konkreettisia vaiheita, joiden kautta talous- ja rahaliittoon edettäisiin. Komiteaa johti Euroopan komission silloinen puheenjohtaja Jacques Delors, ja se koostui pääasiassa Euroopan talousyhteisön jäsenmaiden keskuspankkien pääjohtajista. Komitean muita jäseniä oli esimerkiksi Kansainvälisen järjestelypankin johtajistoon tuolloin kuulunut Alexandre Lamfalussy, josta tuli myöhemmin Euroopan rahapoliittisen instituutin (EMI) ensimmäinen puheenjohtaja.

Delorsin komitea julkaisi työnsä päätteeksi huhtikuussa 1989 talous- ja rahaliittoa käsittelevän raportin ”Report on Economic and Monetary Union in the European Community”, joka tunnetaan Delorsin raporttina. Raportissa ehdotettiin muun muassa talous- ja rahaliiton luomista kolmessa vaiheessa ja hahmoteltiin rahapoliittisen ja taloudellisen yhtenäistämisen etenemistä.

Delorsin komitean aineisto käsittää yhden hyllymetrin kokousasiakirjoja ja Delorsin raportin valmisteluasiakirjoja. Asiakirjat on laadittu pääasiassa englanniksi tai ranskaksi, ja ne kattavat syyskuun 1988 ja lokakuun 1989 välisen ajanjakson.

Tutustu sisältöön tarkemmin

DelC 1 Järjestelyt

Osiossa on kokousjärjestelyihin ja muihin hallinnollisiin asioihin liittyvää aineistoa.

DelC 1.1 Kokousjärjestelyt

Alaosiossa ovat kokousaikataulut, osallistujaluettelot ja jäsenten organisaatioiden osoiteluettelo, istumajärjestykset sekä matkajärjestelyt.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 1.2 Asiakirjaluettelot

Alaosiossa ovat luettelot komitealle jaetuista ja jakamatta jätetyistä asiakirjoista, yksittäisten kokousten asiakirjoista sekä komiteaa varten laadituista tai laadittavana olleista asiakirjoista.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 1.3 Loppuraportin julkaiseminen

Alaosiossa on loppuraportin julkaisemiseen liittyvä aineisto, mukaan lukien kirjeenvaihto, sekä loppuraportin jakeluluettelo.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 1.4 Kiitoskirjeet

Alaosiossa ovat N. Thygesenin, J. Delorsin ja R. Leigh-Pembertonin G. Baerille osoittamat kiitoskirjeet hänen työstään komitean esittelijänä. Alaosiossa on myös G. Baerin vastaus.

Alaosioon kuuluva aineisto
DelC 2 Kokouspöytäkirjat, raportit ja sanatarkat kokousselostukset

Osiossa ovat kunkin kokouksen pöytäkirjat, raportit ja sanatarkat kokousselostukset.

DelC 2.1 Ensimmäinen kokous 13.9.1988

Kokouksessa keskusteltiin muun muassa seuraavista aiheista: järjestelykysymykset (esimerkiksi se, miten keskustelut tallennettaisiin vastaisen varalle ja julkistettaisiinko ne ulkopuolisille), Wernerin raportti ja komitean työskentelyaikataulu.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 2.2 Toinen kokous 10.10.1988

Kokouksessa keskusteltiin muun muassa seuraavista aiheista: rahaliiton kanssa yhteensopivan talousliiton ominaisuudet ja edellytykset, erityisesti kiinteät valuuttakurssit, toimintalinjaukset ja institutionaaliset järjestelyt. Kokouksessa alettiin myös hahmotella loppuraporttia.

Kokousaineistossa mainitaan nimenomaisesti seuraavat asiakirjat:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)
Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 2.3 Kolmas kokous 8.11.1988

Kokouksessa huomio oli talous- ja rahaliiton valmistelun ensivaiheissa. Kokouksessa käsiteltiin etenkin institutionaalisia muutoksia ja kysymystä siitä, olisiko talous- ja rahaliitto mahdollinen ilman lainsäädännön muutoksia.

Kokousaineistossa mainitaan nimenomaisesti seuraavat asiakirjat:

  • DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux)
Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 2.4 Neljäs kokous 13.12.1988

Kokouksessa käsiteltiin ainoastaan loppuraportin luonnosta.

J. de Larosière esitteli seuraavan asiakirjan:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 2.5 Viides kokous 10.1.1989

Kokouksessa keskusteltiin muun muassa seuraavista aiheista: loppuraportin III luku (erityisesti eurooppalainen vararahasto, European Reserve Fund, sekä uuden perussopimuksen laatiminen), ecu ja järjestelykysymykset, kuten komitean rooli.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 2.6 Kuudes kokous 14.2.1989

Kokouksessa keskityttiin loppuraportin luonnokseen. Erityisiä aiheita olivat rahaliiton tavoitteet ja sen operatiiviset järjestelyt, ecu, talousliiton määritelmä, yhteiset toimintalinjaukset, alueelliset erot sekä talous- ja rahaliiton täytäntöönpanijaksi perustettavan toimielimen rooli, mandaatti, tehtävät ja rakenne.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 2.7 Seitsemäs kokous 14.3.1989

Kokouksessa keskityttiin loppuraportin luonnokseen. Erityisiä aiheita olivat perussopimusten muutokset, toimintalinjaukset, suhde politiikkaan, talous- ja rahaliiton tavoitteet ja sen käytännön valmistelut sekä ecu.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 2.8 Kahdeksas kokous 11.–12.4.1989

Kokouksessa keskityttiin raportin viimeistelyyn. Erityisiä aiheita olivat lainsäädännölliset vaatimukset, perussopimusten muutokset, suhde politiikkaan sekä talous- ja rahaliiton käytännön valmistelut ja sen täytäntöönpanon aikataulu.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 2.9 Epäviralliset tapaamiset

Alaosiossa ovat Delorsin komitean jäsenten keskinäisissä epävirallisissa tapaamisissa tehdyt muistiinpanot. Asiakirjat ovat aikaväliltä 19.7.1988–23.3.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto
DelC 3 Komitean raportti ”Report on Economic and Monetary Union in the European Community”

Osiossa ovat komitean julkaisema raportti talous- ja rahaliitosta Euroopan yhteisössä eli Delorsin raportti ja sen luonnokset.

DelC 3 Report on Economic and Monetary Union in the European Community

Raportin luonnokset ja komitean kommentit ovat aikaväliltä 22.7.1988–12.4.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto
DelC 4 Komitealle esitettyjen asiakirjojen kokoelma ”Collection of Papers” – johdanto

Osiossa on johdanto ”Collection of Papers” ‑asiakirjakokoelmaan. Siihen sisältyvät kokoelman alkuhuomautus, sisällysluettelo sekä raportti ”The Werner Report Revisited”. Alaosioissa ovat kunkin asiakirjan eri luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit.

DelC 4.1 Alkuhuomautus ja sisällysluettelo

”Collection of Papers” ‑asiakirjakokoelman alkuhuomautuksen ja sisällysluettelon luonnokset ja niistä esitetyt kommentit ovat aikaväliltä 30.3.–14.7.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 4.2 The Werner Report Revisited (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Raportin luonnokset ja raportista esitetyt kommentit ovat aikaväliltä 14.7.1988–1.9.1989.

Asiakirja mainitaan nimenomaisesti ensimmäisen kokouksen aineistossa.

Alaosioon kuuluva aineisto
DelC 5 Komitealle esitettyjen asiakirjojen kokoelma – talousliittoa koskevat asiakirjat

Osio kattaa talousliittoa koskevan osuuden ”Collection of Papers” ‑asiakirjakokoelman sisällysluettelossa. Alaosioissa ovat kunkin asiakirjan eri luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit.

DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 26.–30.9.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. Doyle)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat päiväämättömiä.

Asiakirja mainitaan nimenomaisesti toisen kokouksen aineistossa.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 25.–30.1.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 27.10.1988–6.7.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto
DelC 6 Komitealle esitettyjen asiakirjojen kokoelma – rahaliittoa koskevat asiakirjat

Osio kattaa rahaliittoa koskevan osuuden ”Collection of Papers” ‑asiakirjakokoelman sisällysluettelossa. Alaosioissa ovat kunkin asiakirjan eri luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit.

DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K. O. Pöhl)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 7.10.1988–6.7.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on kesäkuussa 1989 päivätty lopullinen versio.

Asiakirja mainitaan nimenomaisesti kolmannen kokouksen aineistossa.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 28.10.–6.12.1988.

Asiakirja mainitaan nimenomaisesti kolmannen ja neljännen kokouksen aineistossa.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 30.10.–29.11.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 2.11.1988–11.4.1989.

Asiakirja mainitaan nimenomaisesti kolmannen kokouksen aineistossa.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 6.6 The ECU Banking Market (A. Lamfalussy)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit on päivätty 1.12.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 4.1.–10.7.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 30.1.–23.5.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans)

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päiväämätön.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi)

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on huhtikuulta 1989.

Alaosioon kuuluva aineisto
DelC 7 Komitean jäsenten laatimat tausta-asiakirjat

Osiossa on komitealle esitettyjä asiakirjoja, jotka eivät sisälly ”Collection of Papers” ‑kokoelmaan. Asiakirjat ovat komitean jäsenten esittämiä. Alaosioissa ovat kunkin asiakirjan eri luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit.

DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit on päivätty 26.10.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 18.8.–1.9.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 16.9.–4.10.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K. O.  Pöhl)

Alaosioon kuuluva aineisto

Asiakirjan kommentit on päivätty 6.1.1989.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 21.–31.10.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen)

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 31.1.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K. O.  Pöhl)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 9.9.–6.10.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit on päivätty 8.2.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (Delorsin komitea)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit on päivätty 27. ja 31.1.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

Asiakirjan luonnoksista ja asiakirjaa koskevista kommenteista osa on päivätty 14.10.1988 ja osa on päiväämättömiä.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)

Kyselylomakkeen luonnokset, sitä koskevat kommentit sekä kysymyksiin saadut vastaukset ovat aikaväliltä 11.10.1988–10.2.1989.

Asiakirja mainitaan nimenomaisesti toisen kokouksen aineistossa.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 20.1.–12.4.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson)

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 1.11.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 7.14 The Ciampi/Thygesen Scheme

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 10.3.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)

Asiakirjan luonnoksista ja asiakirjaa koskevista kommenteista osa on päivätty 7.1.1989 ja osa on päiväämättömiä.

Asiakirja mainitaan nimenomaisesti toisen kokouksen aineistossa.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat päiväämättömiä.

Alaosioon kuuluva aineisto
DelC 8 Muiden laatimat tausta-asiakirjat

Osiossa on komitealle esitettyjä asiakirjoja, jotka eivät sisälly ”Collection of Papers” ‑kokoelmaan. Asiakirjat ovat komitean ulkopuolisten henkilöiden ja organisaatioiden esittämiä. Alaosioissa ovat kunkin asiakirjan eri luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit.

DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 10.10.–21.11.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 25.1.1989.

Asiakirja mainitaan nimenomaisesti toisen kokouksen aineistossa.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 24.1.–20.2.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Tanskan talousministeriö)

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 9.11.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

Asiakirjan luonnoksista ja asiakirjaa koskevista kommenteista osa on joulukuulta 1988 ja osa on päiväämättömiä.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 22.12.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 23.1.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 14.11.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 14.11.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat päiväämättömiä.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 31.10.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (Strathclyden yliopisto)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit on päivätty 16. ja 21.12.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit on päivätty 18.1.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist)

Valokopioitu artikkeli on päiväämätön.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 19.12.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union

Asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit on päivätty 7.11.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh)

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 23.10.1988.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark

Asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 3.1.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.

Alaosiossa on julkaisu ”The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.” (1937).

Alaosioon kuuluva aineisto

DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal)

Alaosiossa on valokopio 30.3.1989 päivätyn The Wall Street Journalin numeron yhdestä sivusta.

Alaosioon kuuluva aineisto
DelC 9 Ulkoinen viestintä

Osiossa on Delorsin komitean ulkopuolisten tahojen kanssa käytyä kirjeenvaihtoa sekä ulkopuolisissa tilaisuuksissa pidettyjä puheita, joissa komitean jäsenet kertovat työstään. Osio sisältää tiedusteluja ja loppuraportin tilauksia sekä niihin annetut vastaukset. Se ei sisällä tausta-asiakirjoja eikä niitä koskevaa kirjeenvaihtoa.

DelC 9 Ulkoinen viestintä

Ulkoinen kirjeenvaihto ja puheet ovat aikaväliltä 15.11.1988–18.11.1989.

Alaosioon kuuluva aineisto

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut