Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
Najnovejše informacije najdete na angleški verziji te strani.

Delorsov odbor (1988–1989)

Odbor za preučitev ekonomske in monetarne unije (Committee for the Study of Economic and Monetary Union), bolj znan kot Delorsov odbor, je bil ustanovljen junija 1988. Vzpostavljen je bil na podlagi mandata Evropskega sveta, da preuči in predlaga konkretne korake za vzpostavitev ekonomske in monetarne unije v Evropi. Vodil ga je Jacques Delors, takratni predsednik Evropske komisije. Sestavljali so ga guvernerji centralnih bank držav članic Evropske gospodarske skupnosti in nekateri drugi člani. Eden od njih je bil tudi Alexandre Lamfalussy, takratni generalni direktor Banke za mednarodne poravnave v Baslu in kasneje prvi predsednik Evropskega monetarnega inštituta.

Odbor je svoj mandat izpolnil aprila 1989, ko je predstavil poročilo o »ekonomski in monetarni uniji v Evropski skupnosti«. V njem je med drugim predlagal, da naj se ekonomska in monetarna unija vzpostavi v treh fazah. Prispeval je tudi k zagonu procesa za ekonomsko in monetarno združitev.

Dokumentacija Odbora za preučitev ekonomske in monetarne unije (Delorsovega odbora) je zbirka v papirni obliki, shranjena v 15 arhivskih škatlah. Večina dokumentacije je v angleščini ali francoščini in pokriva obdobje od septembra 1988 do oktobra 1989. V arhiv so vključeni tako dokumentacija s sej kot tudi pripravljalni dokumenti za Delorsovo poročilo.

DelC 1 Organizacija

Ta razdelek vsebuje dokumentacijo, povezano z organizacijo sej in z drugimi administrativnimi zadevami.

DelC 1.1 Organizacija sej

Ta podrazdelek vsebuje razporede sej, sezname udeležencev in seznam naslovov organizacij, v katerih so službovali člani, sedežne rede ter potovalne načrte.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 1.2 Seznami strokovnih prispevkov

Ta podrazdelek vsebuje sezname prispevkov, ki so bili oziroma niso bili posredovani odboru, prispevkov za posamezne seje in tudi prispevkov, ki so bili za odbor pripravljeni ali so bili v pripravi.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 1.3 Objava končnega poročila

Ta podrazdelek vsebuje dokumentacijo, povezano z objavo končnega poročila, vključno s korespondenco, in seznam prejemnikov končnega poročila.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 1.4 Zahvalna pisma

Ta podrazdelek vsebuje korespondenco, ki so jo Niels Thygesen, Jacques Delors in Robert Leigh-Pemberton napisali Gunterju Baeru v zahvala za delo, ki ga je opravil kot poročevalec odbora. Vsebuje tudi odgovor Gunterja Baera.

Dokumenti v tem podrazdelku
DelC 2 Zapisniki, poročila in dobesedni zapisi s sej

Ta razdelek vsebuje zapisnik, poročilo in dobesedni zapis vsake seje.

DelC 2.1 Prva seja – 13. september 1988

Teme, o katerih je Delorsov odbor razpravljal na prvi seji, so vključevale organizacijske zadeve (na primer, kako zabeležiti razprave za morebitne potrebe v prihodnosti in ali jih javno objaviti), Wernerjevo poročilo in časovni načrt dela odbora.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 2.2 Druga seja – 10. oktober 1988

Teme, o katerih je Delorsov odbor razpravljal na drugi seji, so vključevale značilnosti in posledice ekonomske unije ter kako so te skladne z monetarno unijo, zlasti fiksni devizni tečaji, ekonomske politike in institucionalna ureditev. Odbor je poleg tega tudi prvič razpravljal o zasnovi končnega poročila.

V dokumentaciji s seje so izrecno omenjeni naslednji strokovni prispevki:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)
Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 2.3 Tretja seja – 8. november 1988

Na tretji seji se je Delorsov odbor osredotočal na prve korake za vzpostavitev ekonomske in monetarne unije, pri čemer je izpostavil institucionalne spremembe in vprašanje, ali bi bila ekonomska in monetarna unija mogoča brez pravnih sprememb.

V dokumentaciji s seje so izrecno omenjeni naslednji strokovni prispevki:

  • DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux)
Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 2.4 Četrta seja – 13. december 1988

Delorsov odbor se je na četrti seji v celoti posvetil ogrodju končnega poročila.

Jacques de Larosière je predstavil naslednji strokovni prispevek:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 2.5 Peta seja – 10. januar 1989

Teme, o katerih je Delorsov odbor razpravljal na peti seji, so bile: poglavje III končnega poročila (zlasti o evropskem rezervnem skladu in vzpostavitvi nove pogodbe), eku in organizacijske zadeve, kot je na primer vloga odbora.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 2.6 Šesta seja – 14. februar 1989

Delorsov odbor se je na šesti seji osredotočal na ogrodje končnega poročila. Med posameznimi temami razprave so bili operativni okvir za monetarno unijo, njeni cilji, eku, opredelitev ekonomske unije, skupne ekonomske politike, regionalne razlike ter vloga, mandat, funkcije in struktura institucije, ki bi bila lahko ustanovljena za vzpostavitev ekonomske in monetarne unije.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 2.7 Sedma seja – 14. marec 1989

Delorsov odbor se je na sedmi seji osredotočal na ogrodje končnega poročila. Med posameznimi temami razprave so bili spremembe pogodbe, ekonomske politike, razmerje s politiko, cilji ekonomske in monetarne unije in praktični koraki za njeno vzpostavitev ter eku.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 2.8 Osma seja – 11. in 12. april 1989

Delorsov odbor se je na osmi seji osredotočal na dokončanje končnega poročila. Med posameznimi temami razprave so bili pravne zahteve, spremembe pogodbe, razmerje s politiko, praktični koraki in časovnica za vzpostavitev ekonomske in monetarne unije.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 2.9 Neformalna srečanja

Ta podrazdelek vsebuje zabeležke z neformalnih srečanj med člani Delorsovega odbora. Dokumenti datirajo iz obdobja od 19. julija 1988 do 23. marca 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku
DelC 3 Poročilo o ekonomski in monetarni uniji v Evropski skupnosti

Ta razdelek vsebuje poročilo, ki ga je izdal odbor: »Report on Economic and Monetary Union in the European Community« oziroma t. i. Delorsovo poročilo, ter osnutke poročila.

DelC 3 Poročilo o ekonomski in monetarni uniji v Evropski skupnosti

Osnutki poročila in pripombe odbora datirajo iz obdobja od 22. julija 1988 do 12. aprila 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku
DelC 4 Zbirka strokovnih prispevkov, predloženih odboru – uvodna opomba

Ta razdelek vsebuje uvod k zbirki strokovnih prispevkov. Kot je razvidno iz kazala, uvod sestavljajo uvodna opomba, kazalo in poročilo z naslovom »The Werner Report Revisited«. Podrazdelki vsebujejo več osnutkov in pripomb za vsak strokovni prispevek.

DelC 4.1 Uvod in kazalo

Osnutki uvodne opombe in kazala ter pripombe k njima v zbirki strokovnih prispevkov datirajo iz obdobja od 30. marca do 14. julija 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 4.2 The Werner Report revisited (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 14. julija 1988 do 1. septembra 1989.

Prispevek je izrecno omenjen v dokumentaciji s prve seje.

Dokumenti v tem podrazdelku
DelC 5 Zbirka strokovnih prispevkov, predloženih odboru – prispevki v zvezi z ekonomsko unijo

Kot je razvidno iz kazala, se ta razdelek sklada s tistim delom zbirke strokovnih prispevkov, ki je povezan s kategorijo ekonomske unije. Podrazdelki vsebujejo več osnutkov in pripomb za vsak strokovni prispevek.

DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 26. do 30. septembra 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. Doyle)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu niso datirani.

Prispevek je izrecno omenjen v dokumentaciji z druge seje.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 25. do 30. januarja 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 27. oktobra 1988 do 6. julija 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku
DelC 6 Zbirka strokovnih prispevkov, predloženih odboru – prispevki v zvezi z monetarno unijo

Kot je razvidno iz kazala, se ta razdelek sklada s tistim delom zbirke strokovnih prispevkov, ki je povezan s kategorijo monetarne unije. Vsak podrazdelek vsebuje več osnutkov istega strokovnega prispevka in pripombe k njemu.

DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K.O. Pöhl)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 7. oktobra 1988 do 6. julija 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)

Edina dostopna različica tega prispevka je končna različica, datirana z junijem 1989.

Prispevek je izrecno omenjen v dokumentaciji s tretje seje.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 28. oktobra do 6. decembra 1988.

Prispevek je izrecno omenjen v dokumentaciji s tretje in četrte seje.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 30. oktobra do 29. novembra 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 2. novembra 1988 do 11. aprila 1989.

Prispevek je izrecno omenjen v dokumentaciji s tretje seje.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 6.6 The ECU Banking Market (A. Lamfalussy)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu so datirani s 1. decembrom 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 4. januarja do 10. julija 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 30. januarja do 23. maja 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans)

Edina dostopna različica tega prispevka ni datirana.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi)

Edina dostopna različica tega prispevka je iz aprila 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku
DelC 7 Spremljevalni prispevki – avtorji so člani odbora

Ta razdelek vsebuje strokovne prispevke, ki so bili predloženi odboru, vendar jih ni v zbirki strokovnih prispevkov. Gre za prispevke, ki so jih predložili člani odbora. Podrazdelki vsebujejo več osnutkov in pripomb za vsak strokovni prispevek.

DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu so datirani s 26. oktobrom 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 18. avgusta do 1. septembra 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 16. septembra do 4. oktobra 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K.O. Pöhl)

Dokumenti v tem podrazdelku

Pripombe k temu prispevku so datirane s 6. januarjem 1989.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 21. do 31. oktobra 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen)

Edina dostopna različica tega prispevka je datirana z 31. januarjem 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K.O. Pöhl)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 9. septembra do 6. oktobra 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu so datirani z 8. februarjem 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (Delors Committee)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu so datirani s 27. in 31. januarjem 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu so bodisi datirani s 14. oktobrom 1988 bodisi niso datirani.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)

Osnutki vprašalnika, pripombe k njemu in odgovori nanj datirajo iz obdobja od 11. oktobra 1988 do 10. februarja 1989.

Prispevek je izrecno omenjen v dokumentaciji z druge seje.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 20. januarja do 12. aprila 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson)

Edina dostopna različica tega prispevka je datirana s 1. novembrom 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 7.14 The Ciampi/Thygesen Scheme

Edina dostopna različica tega prispevka je datirana z 10. marcem 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu so bodisi datirani s 7. januarjem 1989 bodisi niso datirani.

Prispevek je izrecno omenjen v dokumentaciji z druge seje.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu niso datirani.

Dokumenti v tem podrazdelku
DelC 8 Spremljevalni prispevki – drugi avtorji

Ta razdelek vsebuje strokovne prispevke, ki so bili predloženi odboru, vendar jih ni v zbirki strokovnih prispevkov. Gre za prispevke, ki so jih predložile osebe ali organizacije, ki niso bile članice odbora. Podrazdelki vsebujejo več osnutkov in pripomb za vsak strokovni prispevek.

DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 10. oktobra do 21. novembra 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

Edina dostopna različica tega prispevka je datirana s 25. januarjem 1989.

Prispevek je izrecno omenjen v dokumentaciji z druge seje.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu datirajo iz obdobja od 24. januarja do 20. februarja 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (ministrstvo za gospodarstvo, Danska)

Edina dostopna različica tega prispevka je datirana z 9. novembrom 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu so bodisi datirani z decembrom 1988 bodisi niso datirani.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

Edina dostopna različica tega prispevka je datirana z 22. decembrom 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

Edina dostopna različica tega prispevka je datirana s 23. januarjem 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

Edina dostopna različica tega prispevka je datirana s 14. novembrom 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

Edina dostopna različica tega prispevka je datirana s 14. novembrom 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992

Osnutek tega prispevka in pripombe k njemu niso datirani.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

Edina dostopna različica tega prispevka je datirana z 31. oktobrom 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (University of Strathclyde)

Osnutki tega prispevka in pripombe k njemu so datirani s 16. in 21. decembrom 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Osnutek tega prispevka in pripombe k njemu so datirani z 18. januarjem 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist)

Ta fotokopija revijalnega članka ni datirana.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union

Edina dostopna različica tega prispevka je datirana z 19. decembrom 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union

Osnutek tega prispevka in pripombe k njemu so datirani s 7. novembrom 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh)

Edina dostopna različica tega prispevka je datirana s 23. oktobrom 1988.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark

Edina dostopna različica tega prispevka je datirana s 3. januarjem 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.

Ta podrazdelek vsebuje objavo »The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.« (1937).

Dokumenti v tem podrazdelku

DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal)

Ta podrazdelek vsebuje fotokopijo strani iz časopisa The Wall Street Journal za dan 30. marec 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku
DelC 9 Zunanje komuniciranje

Ta razdelek vsebuje korespondenco s subjekti, ki niso bili člani Delorsovega odbora, in govore, ki so jih o svojem delu imeli člani odbora na javnih dogodkih. Vsebuje zahteve po informacijah ali kopijah končnega poročila in pripadajoče odgovore. Ne vsebuje pa spremljevalnih prispevkov ali korespondence v zvezi z njimi.

DelC 9 Zunanje komuniciranje

Zunanja korespondenca in govori datirajo iz obdobja od 15. novembra 1988 do 18. novembra 1989.

Dokumenti v tem podrazdelku

Vse strani v tem razdelku