Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Statistika

Cilji

Namen statistike ECB je zbiranje vseh podatkov, potrebnih za izvajanje nalog Evropskega sistema centralnih bank. Čeprav je glavna naloga ECB izvajati denarno politiko za euroobmočje, statistike ECB uporablja tudi Evropski odbor za sistemska tveganja, ki izvaja makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom. ECB dostop do statistik in z njimi povezanih informacij omogoča tudi splošni javnosti in tržnim udeležencem.

Kdo pripravlja statistko?

Memorandum o soglasju opredeljuje pristojnosti ECB in Evropske komisije (Eurostat) na področju ekonomske in finančne statistike na ravni Evropske unije:

  • ECB ima primarno pristojnost za denarno in finančno statistiko, statistko mednarodnih rezerv Eurosistema in statistiko nominalnega in realnega efektivnega deviznega tečaja eura;
  • Eurostat ima primarno pristojnost za splošno ekonomsko statistiko;
  • oba si delita pristojnost za statistiko plačilne bilance ter za finančne in nefinančne račune po institucionalnih sektorjih.

Kje je mogoče najti statistične podatke?

Statistike ECB so brezplačno dostopne v razdelku (samo v angleščini) »Statistics« na spletni strani ECB, prenesti pa jih je mogoče iz statističnega skladišča.

Vse strani v tem razdelku