Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Plačila in vrednostni papirji

Naloge Eurosistema

Eurosistem ima zakonsko obveznost, da podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov (glej člen 127(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 3 in 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke).

Eurosistem svoje naloge izvaja z naslednjimi dejavnostmi.

  • Zagotavlja zmogljivosti za plačilne sisteme in sisteme poravnave vrednostnih papirjev, v okviru katerih upravlja sistem bruto poravnave v realnem času za plačila velikih vrednosti v eurih (T2), ter vseevropske storitve (TARGET2-Securities ali T2S), ki centralnim depotnimi družbami omogočajo, da poravnajo transakcije z vrednostnimi papirji v centralnobančnem denarju. Eurosistem upravlja poravnavo takojšnjih plačil v sistemu TARGET (TIPS), ki omogoča takojšnjo poravnavo plačil malih vrednosti 24 ur na dan, vse dni v letu. Eurosistem upravlja tudi mehanizem, ki omogoča čezmejno uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev (CCBM), ki ga bo proti koncu leta 2024 nadomestil sistem za upravljanje zavarovanj v Eurosistemu (ECMS). ECMS bo poenotil, kako se v kreditnih operacijah Eurosistema uporablja premoženje, zastavljeno kot zavarovanje.

  • Oblikuje politike pregleda in ustrezne standarde za sisteme za plačila velikih vrednosti, sisteme za plačila malih vrednosti, plačilne instrumente, klirinške sisteme, sisteme poravnave vrednostnih papirjev in nekatere zunanje ponudnike storitev. Izvaja tudi pregled nad infrastrukturami teh sistemov, ocenjuje njihovo skladnost z veljavnimi politikami in standardi ter po potrebi spodbuja k spremembam.

  • Oblikuje zahteve glede neprekinjenega poslovanja za tržne infrastrukture in usklajuje izvajanje teh zahtev.

  • Spremlja in po potrebi oblikuje stališča o gibanjih na trgih in pravnih pobudah, ki vplivajo na pregled nad infrastrukturami in ureditvami za plačila, kliring in poravnavo vrednostnih papirjev.

  • Pospešuje spremembe in spodbuja učinkovitost plačilnih sistemov. Na področju plačil malih vrednosti prispeva k izvajanju enotnega območja plačil v eurih. Podpira tudi učinkovito delovanje trga vrednostnih papirjev, in sicer tako, da spodbuja harmonizacijo tržnih standardov in odpravljanje ovir za integracijo.

Vse strani v tem razdelku