Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Naloge Eurosistema

Eurosistem ima zakonsko obveznost, da podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov (glej člen 127(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 3 in 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke).

To nalogo Eurosistem izvaja z naslednjimi dejavnostmi.

  • Zagotavlja tehnične zmogljivosti za plačilne sisteme in sisteme poravnave vrednostnih papirjev. V tem okviru vzdržuje plačilni sistem velikih vrednosti v eurih (TARGET2) in mehanizem za čezmejno uporabo finančnega premoženja kot zavarovanje v centralnobančnih operacijah (CCBM). Eurosistem vzpostavlja tudi vseevropsko storitev (T2S), ki bo depotnim družbam omogočala, da posle z vrednostnimi papirji poravnajo s centralnobančnim denarjem.
  • Oblikuje politike pregleda nad delovanjem sistemov in ustrezne standarde za plačilne sisteme velikih vrednosti, plačilne sisteme malih vrednosti, plačilne instrumente, klirinške sisteme, sisteme poravnave vrednostnih papirjev in nekatere zunanje ponudnike storitev. Izvaja tudi pregled nad temi infrastrukturami, preverja, ali spoštujejo te politike in standarde ter po potrebi zahteva spremembe.
  • Oblikuje zahteve za neprekinjeno poslovanje, ki jih morajo izpolnjevati tržne infrastrukture, in usklajuje dejavnosti za izpolnitev teh zahtev.
  • Spremlja tržna gibanja in pravne pobude, ki vplivajo na pregled nad delovanjem infrastruktur in ureditev za plačila, kliring in poravnavo vrednostnih papirjev, ter po potrebi oblikuje stališča o teh gibanjih in pobudah.
  • Pospešuje spremembe in spodbuja dejavnosti za večjo učinkovitost plačilnih sistemov. Na področju plačilnih sistemov spodbuja migracijo v enotno območje plačil v eurih. Podpira tudi dejavnosti za učinkovito delovanje trga vrednostnih papirjev, pri čemer spodbuja poenotenje tržnih standardov in odpravo ovir pri integraciji trgov.

Vse strani v tem razdelku