SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Mønter

Møntserien består af otte mønter med forskellig værdi: 1, 2, 5, 10, 20 og 50 cent og 1 € og 2 €. Euromønterne har en fælles side og en national side. Den nationale side viser, i hvilket land mønten er udstedt. Mønternes fælles side er designet af Luc Luycx fra Belgiens Kongelige Mønt.

De viser Den Europæiske Union eller Europa og symboliserer EU's enhed. På 1-, 2- og 5-centmønterne er Europas placering i forhold til Afrika og Asien afbildet på en globus.

Alle euromønter kan anvendes overalt i euroområdet.

2-euro-erindringsmønter

Alle lande kan udstede to erindringsmønter om året. Erindringsmønterne har samme karakteristika, egenskaber og fælles side som almindelige 2-euromønter. Det, der adskiller dem, er erindringsmotivet på den nationale side. Kun 2-euromønter må udsendes som erindringsmønter.

De har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. Det betyder, at de kan anvendes – og skal accepteres – som enhver anden euromønt.

2-euro-erindringsmønter

Ansvar for mønterne

ECB skal godkende antallet af mønter, som landene i euroområdet må udstede, men mønterne hører under det enkelte lands kompetenceområde. Hvis et land i euroområdet ønsker at udstede mønter med nye motiver – fx en 2-euro-erindringsmønt – skal det informere Europa-Kommissionen. Kommissionen offentliggør derefter denne information i EU-Tidende (C-udgaven), der udkommer på alle officielle EU-sprog. Dette er den autoritative kilde, som ECB's opdateringer af dette websteds information om euromønter er baseret på.

Spørgsmål vedrørende euromønter bedes rettet til: Europa-Kommissionen – Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender

Alle sider i dette afsnit