Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Mis on tagatis?

2. november 2016

Lühidalt öeldes on tagatis väärtust omav vara, mille laenuandja saab laenuvõtjalt ära võtta, kui viimane ei maksa laenu kokkulepitud tingimuste kohaselt tagasi. Selle levinud näiteks on hüpoteeklaenu võtmine. Tavaliselt soovib pank, et laenuvõtja seaks tagatiseks talle kuuluva eluaseme. See tähendab, et kui hüpoteeklaenu tagasimaksmise tingimusi ei täideta, on pangal õigus laenuvõtjalt eluase ära võtta. Seejärel võib pank selle laenuna antud raha tagasisaamiseks maha müüa. Tagatis kindlustab selle, et laenuandja saab laenuks antud summa tagasi isegi siis, kui laenuvõtja ei maksa laenu vastavalt kokkulepitule tagasi.

Kas keskpangad küsivad laenu andes samuti tagatist?

Jah, keskpangad nõuavad laenu andes tagatist, kuna laenutegevusest tulenevad võimalikud kahjud võivad ohtu seada nende maine ja sõltumatuse. Kommertspangad peavad andma tagatise, kui nad taotlevad rahastamist EKP-lt ja euroala riikide keskpankadelt, kes koos moodustavad eurosüsteemi. Eurosüsteem avaldab tagatisena aktsepteeritavate varade ehk kõlblike varade nimekirja. Need võivad olla võlakirjad või muud lühiajalised väärtpaberid, millega saab turgudel kaubelda. Eurosüsteemilt laenu võtmisel võidakse tagatisena pidada kõlblikuks ka muud vara, mida ei ole selles nimekirjas küll nimetatud ja millega üldiselt ei kaubelda, nagu mittefinantssektorile antud laenud. Kooskõlas eurosüsteemi tagatisvarade raamistikuga otsustavad riikide keskpangad, millised varad kvalifitseeruvad aktsepteeritava tagatisena.

Muud seonduvad teemad