Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Co to jest zabezpieczenie kredytu?

2 listopada 2016

Zabezpieczeniem kredytu mogą być rzeczy mające określoną wartość, które przechodzą na własność wierzyciela, jeśli kredytobiorca nie spłaca zadłużenia zgodnie z warunkami umowy. Klasycznym przykładem może być kredyt hipoteczny, którego zabezpieczeniem jest z reguły dom lub mieszkanie kredytobiorcy. Jeśli kredyt nie będzie spłacany, bank ma prawo zająć tę nieruchomość. Może ją następnie sprzedać, aby odzyskać pożyczone środki. Zabezpieczenie jest dla wierzyciela gwarancją, że odzyska swoje pieniądze, nawet jeśli pożyczkobiorca nie będzie spłacać długu.

Czy banki centralne również wymagają zabezpieczenia dla udzielanych przez siebie pożyczek?

Tak, banki centralne żądają zabezpieczenia, gdy udzielają pożyczek, ponieważ potencjalne straty z tego tytułu mogą zaszkodzić ich reputacji i niezależności. Więc kiedy banki komercyjne ubiegają się o finansowanie z EBC i krajowych banków centralnych ze strefy euro – czyli Eurosystemu – muszą złożyć zabezpieczenie. Eurosystem publikuje wykaz akceptowanych przez siebie zabezpieczeń, tzw. aktywów kwalifikowanych. Mogą to być obligacje lub inne krótkoterminowe papiery wartościowe, które są w obrocie rynkowym. Jednak jako zabezpieczenie pożyczek od Eurosystemu mogą zostać dopuszczone również aktywa niewymienione na liście, które normalnie nie są w obrocie rynkowym, na przykład kredyty udzielone podmiotom spoza sektora finansowego. O tym, które aktywa są kwalifikowane, decydują krajowe banki centralne na podstawie zasad Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń.