Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Τι είναι η εξασφάλιση;

2 Νοεμβρίου 2016

Η εξασφάλιση, με απλά λόγια, είναι ένα αντικείμενο αξίας που ο δανειστής μπορεί να πάρει από τον δανειολήπτη αν αυτός αδυνατεί να αποπληρώσει το δάνειο με βάση τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Ένα απλό παράδειγμα είναι το στεγαστικό δάνειο. Κανονικά, για να χορηγήσει η τράπεζα το δάνειο ζητεί από τον δανειολήπτη το ακίνητό του ως εξασφάλιση. Αυτό σημαίνει ότι αν ο δανειολήπτης δεν τηρήσει τους όρους αποπληρωμής του δανείου, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει την κυριότητα του ακινήτου του. Στη συνέχεια η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει στην πώληση αυτού προκειμένου να πάρει πίσω τα χρήματα που δάνεισε. Η εξασφάλιση λειτουργεί ως εγγύηση ότι ο δανειστής θα πάρει πίσω το ποσό που δάνεισε ακόμη και αν ο δανειολήπτης δεν αποπληρώσει το δάνειο κατά τα συμφωνηθέντα.

Ζητούν οι κεντρικές τράπεζες εξασφάλιση όταν δανείζουν;

Ναι, οι κεντρικές τράπεζες ζητούν εξασφάλιση όταν δανείζουν επειδή οι υποθετικές ζημίες από δάνεια μπορούν να υπονομεύσουν τη φήμη και την ανεξαρτησία τους. Όταν οι εμπορικές τράπεζες ζητούν χρηματοδότηση από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ (που μαζί αποτελούν το Ευρωσύστημα), πρέπει να παρέχουν εξασφάλιση. Το Ευρωσύστημα δημοσιεύει κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που γίνονται αποδεκτά ως εξασφάλιση. Αυτά αποκαλούνται επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία και μπορεί να είναι ομόλογα ή άλλοι πιο βραχυπρόθεσμοι τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις αγορές. Αν και δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, και άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτελούν κατά κανόνα αντικείμενο διαπραγμάτευσης - όπως δάνεια προς τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα - μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμα ως εξασφάλιση για τη λήψη δανείων από το Ευρωσύστημα. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι αρμόδιες να αποφασίζουν ποια περιουσιακά στοιχεία είναι επιλέξιμα, σύμφωνα με το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών.