Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών

16 Νοεμβρίου 2021
Γιατί είναι τόσο υψηλός ο πληθωρισμός σήμερα;
4 Νοεμβρίου 2020
Η ΕΚΤ επεξηγεί τις συμφωνίες ανταλλαγής
20 Οκτωβρίου 2020
Η ΕΚΤ επεξηγεί τα αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία
21 Αυγούστου 2020
Η ΕΚΤ επεξηγεί το ηθικό χάκινγκ
21 Αυγούστου 2020
Η ΕΚΤ επεξηγεί τα συναλλαγματικά διαθέσιμα
21 Αυγούστου 2020
Η ΕΚΤ επεξηγεί τις υπογραφές στα τραπεζογραμμάτια ευρώ
21 Αυγούστου 2020
Η ΕΚΤ επεξηγεί την τραπεζική ένωση
15 Μαΐου 2020
Τι είναι τα πλαίσια πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων;
30 Ιανουαρίου 2020
Σε ποιον ανήκει η ΕΚΤ;
11 Δεκεμβρίου 2019
Η ΕΚΤ επεξηγεί την παροχή ενδείξεων σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής
21 Νοεμβρίου 2019
Η ΕΚΤ επεξηγεί τα κρυπτογραφικά στοιχεία ενεργητικού
26 Αυγούστου 2019
Τι είναι ο δανειστής έσχατης ανάγκης;
11 Ιουλίου 2019
Τι είναι τα επιτόκια αναφοράς, γιατί είναι τόσο σημαντικά και γιατί αναμορφώνονται;
16 Οκτωβρίου 2018
Πώς σας επηρεάζουν οι πολιτικές της ΕΚΤ σε τοπικό επίπεδο;
13 Σεπτεμβρίου 2018
Τι είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης;
13 Σεπτεμβρίου 2018
Τι είναι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης;
18 Ιουλίου 2018
Τι είναι η υποαπασχόληση των πόρων στην οικονομία;
1 Ιουνίου 2018
Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;
23 Μαΐου 2018
Τι πρέπει να κάνει μια χώρα για να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ;
14 Φεβρουαρίου 2018
Γιατί είναι σημαντική η ανθεκτικότητα έναντι των κυβερνοεπιθέσεων;
28 Δεκεμβρίου 2017
Τι είναι η πλεονάζουσα ρευστότητα και γιατί είναι σημαντική;
15 Δεκεμβρίου 2017
Τι είναι η παροχή ενδείξεων σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής;
25 Αυγούστου 2017
Συγκριτικά στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ
27 Ιουνίου 2017
Πώς η καινοτομία οδηγεί στην ανάπτυξη;
24 Μαΐου 2017
Ένας σύντομος οδηγός για τις μακροπροληπτικές πολιτικές
7 Απριλίου 2017
Τι είναι το νομισματικό εισόδημα;
15 Φεβρουαρίου 2017
Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
12 Ιανουαρίου 2017
Γιατί η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη;
9 Δεκεμβρίου 2016
Πληροφοριογράφημα: Πώς λειτουργεί η ποσοτική χαλάρωση
8 Δεκεμβρίου 2016
Τι είναι ο δανεισμός τίτλων;
3 Νοεμβρίου 2016
Τι είναι οι περικοπές αποτίμησης;
2 Νοεμβρίου 2016
Τι είναι η εξασφάλιση;
19 Οκτωβρίου 2016
Γιατί τα στατιστικά στοιχεία είναι σημαντικά;
28 Σεπτεμβρίου 2016
Γιατί η ΕΚΤ εκπονεί ερευνητικό έργο;
27 Σεπτεμβρίου 2016
Τι είναι οι συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων;
5 Ιουλίου 2016
Πέντε στοιχεία για το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ
14 Απριλίου 2016
Τι είναι η σιωπηρή περίοδος;
5 Φεβρουαρίου 2016
Τι είναι η ANFA;
24 Νοεμβρίου 2015
Τι είναι το χρήμα;
10 Ιουλίου 2015
Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για την ΕΚΤ
10 Ιουλίου 2015
Τι είναι η κεντρική τράπεζα;
10 Ιουλίου 2015
Πώς λογοδοτεί η ΕΚΤ για τις πράξεις της;
10 Δεκεμβρίου 2014
Κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ – το όραμα γίνεται πραγματικότητα
1 Δεκεμβρίου 2014
Εκ περιτροπής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εντός του Διοικητικού Συμβουλίου
24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΕΜ με απλά λόγια σε τρία λεπτά
26 Σεπτεμβρίου 2013
Η ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα με απλά λόγια

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα