Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Τι είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης;

13 Σεπτεμβρίου 2018

Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης είναι το επιτόκιο που καταβάλλουν οι τράπεζες όταν αντλούν κεφάλαια από την ΕΚΤ για χρονικό διάστημα μίας ημέρας. Στην περίπτωση αυτή, οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν εξασφαλίσεις, για παράδειγμα τίτλους, προκειμένου να εγγυηθούν ότι τα κεφάλαια θα επιστραφούν.

Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης είναι ένα από τα τρία επιτόκια τα οποία καθορίζονται από την ΕΚΤ κάθε έξι εβδομάδες στο πλαίσιο των εργασιών της για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ.

Τα άλλα δύο επιτόκια είναι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, με το οποίο οι τράπεζες μπορούν να αντλούν κεφάλαια από την ΕΚΤ για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας (πράγμα που στοιχίζει λιγότερο από την άντληση κεφαλαίων για χρονικό διάστημα μίας ημέρας), και το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, βάσει του οποίου καθορίζεται ο τόκος που λαμβάνουν - ή που πληρώνουν σε περιόδους αρνητικών επιτοκίων - οι τράπεζες  όταν καταθέτουν κεφάλαια στην ΕΚΤ για χρονικό διάστημα μίας ημέρας.

SEE ALSO

Find out more about related content