Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Τι είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων;

10 Μαρτίου 2016 (επικαιροποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2022)

Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων είναι ένα από τα τρία επιτόκια τα οποία καθορίζονται από την ΕΚΤ κάθε έξι εβδομάδες στο πλαίσιο της άσκησης της νομισματικής πολιτικής της. Με αυτό το επιτόκιο καθορίζονται οι τόκοι που λαμβάνουν οι τράπεζες για τις καταθέσεις διάρκειας μίας ημέρας που τηρούν στην κεντρική τράπεζα.

Υπάρχουν δύο ακόμη βασικά επιτόκια: το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης. Με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθορίζεται το κόστος με το οποίο οι τράπεζες μπορούν να δανείζονται κεφάλαια από την κεντρική τράπεζα για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας. Εάν οι τράπεζες χρειάζεται να αντλήσουν κεφάλαια για χρονικό διάστημα μίας ημέρας, μπορούν να κάνουν χρήση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης με υψηλότερο επιτόκιο.