Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är räntan på inlåningsfaciliteten?

10 mars 2016 (uppdaterad den 21 oktober 2022)

Räntan på inlåningsfaciliteten är en av de tre räntesatser som ECB sätter var sjätte vecka inom ramen för sin penningpolitik. Den bestämmer räntan som bankerna erhåller på sin dagsinlåning hos centralbanken.

Det finns ytterligare två styrräntor: räntan för våra huvudsakliga refinansieringstransaktioner och räntan på utlåningsfaciliteten. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna bestämmer den kostnad till vilken bankerna kan låna från centralbanken under en vecka. Om banker behöver pengar över natten kan de låna från utlåningsfaciliteten till en högre ränta.