Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Prisstabilitet

16 november 2021
Varför är inflationen så hög just nu?
21 augusti 2020
ECB förklarar: valutareserver
11 juli 2019
Vad är referensräntor, varför är de viktiga och varför ändras de?
16 oktober 2018
Hur påverkar ECB:s penningpolitik din vardag?
13 september 2018
Vad är räntan på utlåningsfaciliteten?
13 september 2018
Vad är räntan på den huvudsakliga refinansieringstransaktionen?
18 juli 2018
Vad är underutnyttjande av kapacitet?
1 juni 2018
Vad är Europeiska centralbanken?
14 februari 2018
Vad är bitcoin?
15 december 2017
Vad är vägledning om framtiden?
4 oktober 2017
Varför är räntorna låga?
27 juni 2017
Hur leder innovation till tillväxt?
8 maj 2017
Varför är det viktigt med stabila priser?
12 januari 2017
Varför är ECB oberoende?
11 augusti 2016
Vad är kassakrav?
28 juni 2016
Vilken roll spelar växelkurser?
24 juni 2016
Vad är TLTRO II?
6 juni 2016
Vad händer i APP-programmet?
25 maj 2016
Vad är skillnaden mellan nominell ränta och realränta?
10 mars 2016
TLTRO-II förklaras
10 mars 2016
Vad är ränta på inlåningsfaciliteten?
22 januari 2016
Hur fungerar ECB:s program för köp av tillgångar?
10 juli 2015
Fem viktiga saker att veta om ECB
10 juli 2015
Vad är en centralbank?
10 juli 2015
Vad är penningpolitik?
18 maj 2015
Är det ECB:s fel att sparare får dålig ränta på sitt sparande?
22 januari 2015
Vad är det utökade programmet för köp av tillgångar?
12 juni 2014
ECB:s negativa ränta
5 juni 2014
Vad innebär negativ ränta för mig?

Alla sidor i detta avsnitt