Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är en centralbank?

10 juli 2015

En centralbank är en offentlig institution som förvaltar valutan i ett land eller en grupp av länder och styr penningmängden, alltså bokstavligen mängden pengar som är i omlopp. Huvudmålet för många centralbanker är prisstabilitet. I vissa länder ska centralbankerna enligt lag även agera på ett sätt som stödjer full sysselsättning.

Ett av centralbankens viktigaste redskap är styrräntor – dvs. hur mycket pengarna ”kostar” – som en del av penningpolitiken. En centralbank är inte en vanlig bank. En privatperson kan inte öppna ett konto i en centralbank eller ansöka om lån och som offentligt organ styrs en centralbank inte av några vinstintressen.

Den fungerar som en bank för bankerna och det är så den påverkar flödet av pengar och krediter i ekonomin för att uppnå stabila priser. Banker kan vända sig till centralbanken för att låna pengar, vanligtvis för att täcka mycket kortfristiga behov. För att få låna från centralbanken måste de ställa säkerheter, i form av t.ex. stats- eller företagsobligationer som fungerar som en garanti för att de kommer att betala tillbaka pengarna.

Eftersom banker kan låna ut på långa löptider men normalt finansierar sig på kort löptid kan de råka ut för “likviditetsproblem”, en situation där de har tillgångar som räcker för att betala skulder men inte snabbt kan omsätta dem i kontanter. Det är i det läget en centralbank kan gå in som sista utlåningsinstans (”lender of last resort”), vilket bidrar till att hålla det finansiella systemet stabilt. Vid sidan av penningpolitiken kan centralbanker ha flera andra, vitt skilda uppgifter. De sköter vanligtvis utgivningen av sedlar och mynt, ser ofta till att betalningssystemen för banker och finansiella instrument fungerar friktionsfritt, förvaltar valutareserven samt hjälper till att informera allmänheten om ekonomin. Många centralbanker bidrar även till det finansiella systemets stabilitet genom att utöva tillsyn över bankerna för att se till att de inte tar alltför stora risker.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

ECB tasks ECB organisation