Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Mida kujutab endast keskpank?

10. juuli 2015

Keskpank on avalik-õiguslik asutus, kes haldab teatava riigi või riikide rühma vääringut ning kontrollib rahapakkumist, st ringluses oleva raha hulka. Paljude keskpankade peamine eesmärk on tagada hinnastabiilsus. Mõnes riigis on seadusega ette nähtud, et keskpank peab tegutsema täieliku tööhõive toetamise nimel.

Keskpankade üks peamisi abivahendeid on intressimäärade ehk raha maksumuse kindlaksmääramine rahapoliitika raames. Keskpank ei ole kommertspank. Keskpangas ei saa üksikisikud avada kontot ega taotleda laenu, samuti ei taotle keskpank avalik-õigusliku asutusena kasumit.

Kommertspankade seisukohast tegutseb ta pangana ning mõjutab seeläbi raha- ja krediidivoogu majanduses, et saavutada stabiilsed hinnad. Kommertspangad saavad laenata keskpangalt raha, tavaliselt küll väga lühiajaliste vajaduste katmiseks. Nad peavad keskpangalt raha laenamiseks andma tagatiseks riigivõlakirja või ettevõtte võlakirja, millel on väärtus ja mis kindlustab laenu tagasimaksmise.

Kuna kommertspangad võivad anda lühiajaliste hoiuste vastu pikaajalist laenu, võib neil tekkida probleeme likviidsusega ehk olukord, kus pangal on võla tagasimaksmiseks küll vahendid olemas, kuid ta ei saa neid kiiresti sularahaks teha. Sellises olukorras pöördutakse viimase abinõuna laenu saamiseks keskpanga poole. See aitab hoida finantssüsteemi stabiilsena. Lisaks rahapoliitika kujundamisele võib keskpankadel olla palju teisi ülesandeid. Nad emiteerivad tavaliselt pangatähti ja münte, tagavad sageli maksesüsteemi sujuva toimimise pankade ja kaubeldavate finantsinstrumentide jaoks, haldavad välisvaluutareserve ning annavad üldsusele teavet majanduse kohta. Paljud keskpangad edendavad ka finantssüsteemi stabiilsust, teostades kommertspankade üle järelevalvet tagamaks, et laenuandjad ei võta liigseid riske.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

ECB tasks ECB organisation