Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява централната банка?

10 юли 2015 г.

Централната банка е публична институция, която управлява паричната единица на дадена държава или група държави и контролира паричната маса – това представлява количеството пари в обращение. Основната цел на много централни банки е ценовата стабилност. В някои държави от централните банки също така се изисква по закон да предприемат действия за подпомагане на пълна заетост.

Един от основните инструменти на всяка централна банка е определянето на лихвените проценти – или „цената на парите“ – като част от нейната парична политика. Централната банка не е търговска банка. Физическо лице не може да отвори сметка в централна банка или да поиска заем от нея, тъй като в качеството ѝ на публичен орган нейните действия не са продиктувани от съображения за печалба.

Тя действа като банка за търговските банки и по този начин въздейства върху паричния и кредитния поток в икономиката, за да постигне ценова стабилност. Търговските банки могат да се обърнат към централната банка, за да заемат пари, обикновено за да покрият много краткосрочни нужди. За да заемат пари от централната банка, банките трябва да предоставят обезпечение, което представлява актив от рода на държавна облигация или корпоративна облигация, който има стойност и служи като гаранция, че те ще изплатят парите.

Тъй като търговските банки могат да предоставят дългосрочни заеми, а да приемат краткосрочни депозити, възможно е да се изправят пред проблеми, свързани с ликвидността. Това е ситуация, в която те разполагат с необходимите средства, за да изплатят дълг, но не са в състояние бързо да ги превърнат в парични наличности. В този случай централната банка може да се намеси като „кредитор от последна инстанция“. Това допринася за поддържането на стабилна финансова система. Освен паричната политика централните банки могат да изпълняват и широк набор от други задачи. Те обикновено емитират банкноти и монети, често осигуряват гладкото функциониране на платежните системи за банките и търгуваните финансови инструменти, управляват резервите в чуждестранна валута и играят роля за информирането на обществеността по икономически въпроси. Много централни банки също така допринасят за стабилността на финансовата система, като упражняват надзор над търговските банки, за да гарантират, че кредиторите не поемат твърде много рискове.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

ECB tasks ECB organisation