Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Парична политика

16 ноември 2021 г.
Защо сега инфлацията е толкова висока?
11 декември 2019 г.
ЕЦБ обяснява: ориентирът за паричната политика
26 август 2019 г.
Какво означава кредитор от последна инстанция?
11 юли 2019 г.
Референтни лихвени проценти: какво представляват, защо са важни и защо се провежда реформа?
16 октомври 2018 г.
Каква роля играят политиките ни за Вас на местно равнище?
13 септември 2018 г.
Какво представлява лихвеният процент по пределното кредитно улеснение?
13 септември 2018 г.
Какво представлява лихвеният процент по основните операции по рефинансиране?
18 юли 2018 г.
Какво представлява неизползваният икономически капацитет?
1 юни 2018 г.
Какво представлява Европейската централна банка?
28 декември 2017 г.
Какво представлява свръхликвидността и защо е важна?
15 декември 2017 г.
Какво представлява ориентирът за паричната политика?
18 октомври 2017 г.
Какво представляват структурните реформи?
4 октомври 2017 г.
Защо са ниски лихвените проценти?
8 май 2017 г.
Защо са важни стабилните цени?
16 февруари 2017 г.
Реализира ли ЕЦБ печалба?
15 февруари 2017 г.
Пет неща, които трябва да знаете за Договора от Маастрихт
9 декември 2016 г.
Инфографика: Как функционира количественото парично стимулиране
8 декември 2016 г.
Какво представлява отдаването в заем на ценни книжа?
3 ноември 2016 г.
Какво представлява дисконтирането на обезпечения?
2 ноември 2016 г.
Какво представлява обезпечението?
19 октомври 2016 г.
Защо е важна статистиката?
28 септември 2016 г.
Защо ЕЦБ извършва изследователска дейност?
27 септември 2016 г.
Какво представляват линиите за валутен суап?
12 септември 2016 г.
Какво представляват необслужваните кредити?
11 август 2016 г.
Какво представляват изискванията за минимални резерви?
28 юни 2016 г.
Каква е ролята на обменните курсове?
24 юни 2016 г.
Какво представляват TLTRO-ІІ?
6 юни 2016 г.
Програмата за закупуване на активи отблизо
25 май 2016 г.
Каква е разликата между номиналните и реалните лихвени проценти?
14 април 2016 г.
Какво представлява периодът на изчакване?
10 март 2016 г.
TLTRO-II накратко
10 март 2016 г.
Какво представлява лихвеният процент по депозитното улеснение?
22 януари 2016 г.
Как функционира програмата на ЕЦБ за закупуване на активи?
24 ноември 2015 г.
Какво представляват парите?
10 юли 2015 г.
Пет неща, които трябва да знаете за ЕЦБ
10 юли 2015 г.
Какво представлява централната банка?
10 юли 2015 г.
Какво представлява паричната политика?
18 май 2015 г.
„Изземва“ ли ЕЦБ спестявания?
22 януари 2015 г.
Какво представлява разширената програма за закупуване на активи?
12 юни 2014 г.
Отрицателният лихвен процент на ЕЦБ
5 юни 2014 г.
Какво означават за мен отрицателните лихвени проценти?

Всички страници в този раздел