Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява паричната политика?

10 юли 2015 г. (актуализация – 25 август 2021 г.)

Парична политика са решенията, които централните банки вземат, за да въздействат върху цената и наличието на пари в дадена икономика.

В еврозоната най-важното решение на Европейската централна банка в това отношение обикновено е свързано с основните лихвени проценти. Всяка извършена от нея промяна на лихвените проценти се отразява съответно на лихвените проценти, които търговските банки определят, когато предоставят кредити на своите клиенти. С други думи, решението влияе върху потребителските разходи и бизнес инвестициите. В случая с ЕЦБ целта на паричната политика е цените да се запазват стабилни, т.е. инфлацията да се поддържа на равнище от 2% в средносрочен план. Това от своя страна подкрепя общите икономически политики на ЕС, чиято цел е пълна заетост и икономически растеж.

Нашите лихвени проценти са само един от редицата инструменти, които използваме в паричната си политика. През последните години добавихме в инструментариума си нови инструменти в отговор на големите промени в икономиката, които направиха по-трудна задачата ни да поддържаме ценова стабилност.

Статията е актуализирана през август 2021 г., така че да отрази резултата от прегледа на стратегията през 2020–2021 г.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация