Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo znamená menová politika?

10. júla 2015 (aktualizované 25. augusta 2021)

Menová politika predstavuje rozhodnutia centrálnej banky, ktoré vplývajú na cenu a dostupnosť peňazí v hospodárstve.

V eurozóne sa najdôležitejšie rozhodnutie Európskej centrálnej banky v tejto oblasti týka kľúčových úrokových sadzieb. Akákoľvek zmena týchto sadzieb ovplyvňuje úrokové sadzby, ktoré komerčné banky účtujú svojim klientom za požičiavanie peňazí. Toto rozhodnutie tak ovplyvňuje spotrebu a podnikové investície. Cieľom menovej politiky ECB je zachovať cenovú stabilitu, to znamená udržiavať infláciu na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Týmto spôsobom podporuje všeobecnú hospodársku politiku EÚ zameranú na plnú zamestnanosť a hospodársky rast.

Úrokové sadzby sú len jedným z viacerých nástrojov, ktoré ECB v rámci svojej menovej politiky využíva. V reakcii na veľké zmeny v ekonomike, ktoré plnenie našej úlohy – udržiavanie cenovej stability – sťažili, sme v posledných rokoch do nášho súboru zaradili nové nástroje.

Posledná aktualizácia z augusta 2021 zohľadňuje závery revízie stratégie menovej politiky, ktorá prebiehala v rokoch 2020 až 2021.

VIAC O MENOVEJ POLITIKE
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály