Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är penningpolitik?

10 juli 2015 (uppdaterad den 25 augusti 2021)

Penningpolitik är de beslut som en centralbank fattar för att påverka priset på och tillgången till pengar i en ekonomi.

Inom euroområdet är Europeiska centralbankens beslut om styrräntorna normalt sett det viktigaste av dessa beslut. Varje ränteändring som ECB beslutar om påverkar den ränta på lån som bankerna tar ut av sina kunder. Beslutet påverkar alltså konsumenternas utgifter och företagens investeringar. Målet med ECB:s penningpolitik är att upprätthålla prisstabilitet, dvs. att hålla inflationen på 2 % på medellång sikt. Detta bidrar i sin tur till att stötta EU:s allmänna ekonomiska politik att skapa full sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Våra räntor är bara ett av flera instrument i vår penningpolitik. De senaste åren har vi lagt till nya instrument i verktygslådan eftersom stora förändringar i ekonomin har gjort vår uppgift att upprätthålla prisstabilitet mer utmanande.

Uppdaterad i augusti 2021 för att återspegla resultatet av strategiöversynen 2020-2021.

LÄR DIG MER OM PENNINGPOLITIK
SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll