Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Na czym polega polityka pieniężna?

10 lipca 2015 (aktualizacja 25 sierpnia 2021)

Pojęciem „polityka pieniężna” określa się ogół decyzji banku centralnego wpływających na koszt i dostępność pieniądza w gospodarce.

W strefie euro najważniejsza decyzja Europejskiego Banku Centralnego w zakresie polityki pieniężnej dotyczy zwykle wysokości podstawowych stóp procentowych. Każda zmiana tych stóp przekłada się na stawki oprocentowania kredytów udzielanych przez banki komercyjne. Innymi słowy, ta decyzja wpływa na wydatki konsumentów i inwestycje przedsiębiorstw. Celem polityki pieniężnej EBC jest ochrona stabilności cen, czyli utrzymanie inflacji na poziomie 2% w średnim okresie. Taka stopa inflacji wspiera unijną politykę gospodarczą, której celem z kolei są pełne zatrudnienie i wzrost gospodarczy.

Stopy procentowe to tylko jedno z narzędzi wykorzystywanych przez nas do prowadzenia polityki pieniężnej. W odpowiedzi na wielkie zmiany zachodzące w ostatnich latach w gospodarce, które utrudniają utrzymywanie stabilności cen, wprowadziliśmy również nowe instrumenty.

Tekst zaktualizowano w sierpniu 2021, żeby odzwierciedlić wyniki przeglądu strategii przeprowadzonego w latach 2020−21.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE PIENIĘŻNEJ
POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje