Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Tygodniowe sprawozdania finansowe

Tygodniowe sprawozdania finansowe Eurosystemu ukazują się we wtorki, a są sporządzane według stanu na poprzedni piątek.

Odstępstwa od standardowego terminu publikacji

Pierwsze sprawozdanie finansowe w każdym kwartale ukazuje się zwykle w środę (a nie we wtorek). Dzięki temu jest więcej czasu na kwartalną aktualizację wyceny aktywów i pasywów, której wyniki uwzględnia się w tym sprawozdaniu.

Daty publikacji w 2024, które nie przypadają we wtorek:

Rodzaj sprawozdania Numer tygodnia Dzień sprawozdawczy Data publikacji Dzień tygodnia Przyczyna odstępstwa

kwartalne

52/2023 29.12.2023 4.01.2024 czwartek Pierwsze sprawozdanie kwartału
Nowy Rok

(zamknięty system TARGET)

kwartalne

13/2024 29.03.2024 4.04.2024 czwartek Pierwsze sprawozdanie kwartału
Poniedziałek Wielkanocny

(zamknięty system TARGET)

kwartalne

26/2024 28.06.2024 3.07.2024 środa Pierwsze sprawozdanie kwartału
kwartalne 40/2024 4.10.2024 9.10.2024 środa Pierwsze sprawozdanie kwartału

Dni, w które system TARGET jest zamknięty (więc nie odbywa się rozrachunek transakcji rynku pieniężnego euro i transakcji dewizowych opartych na euro), uznaje się na potrzeby sprawozdawczości finansowej Eurosystemu za dni nierobocze. Jeżeli taki dodatkowy dzień nieroboczy przypada w okresie sporządzania tygodniowego sprawozdania finansowego, ten okres zostaje odpowiednio wydłużony.

Powiązane informacje

Przewodnik po tygodniowych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Eurosystemu Roczny skonsolidowany bilans Eurosystemu Hurtownia danych statystycznych

Wszystkie strony w tej sekcji