Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Dostępność i akceptacja gotówki

Gotówka nadal odgrywa ważną rolę w społeczeństwie i jest niezbędna dla każdej gospodarki. Jak wynika z naszych badań, dla większości mieszkańców strefy euro ważne jest, by móc płacić gotówką, a pieniądz gotówkowy stanowi najczęściej stosowaną metodę płatności w punktach sprzedaży w strefie euro.

EBC i krajowe banki centralne ze strefy euro dążą do tego, by gotówka pozostała powszechnie dostępna i akceptowana. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy wniosek Komisji Europejskiej dotyczący nowego unijnego rozporządzenia mającego wzmocnić status banknotów i monet euro jako prawnego środka płatniczego. Wniosek ma na celu prawne zagwarantowanie w całej strefie euro dostępności i akceptacji gotówki. 

Dostępność gotówki 

Zapewnienie łatwego i wygodnego dostępu do gotówki pozwoli ochronić jej rolę jako prawnego środka płatniczego i zagwarantować dalsze stosowanie gotówki jako codziennej metody płatności. Wybór sposobu zapłaty może zależeć od tego, jak łatwo jest wypłacić pieniądze z konta bankowego.

Poszczególne kraje strefy euro odpowiadają za zapewnienie ludziom i firmom dostatecznego i skutecznego dostępu do gotówki na terenie całego kraju, w tym na obszarach miejskich i wiejskich.

Rola Eurosystemu

Gotówka emitowana przez krajowe banki centralne jest dostarczana do banków komercyjnych, by mogły one zaspokajać zapotrzebowanie na gotówkę ze strony klientów. EBC i krajowe banki centralne analizują poziom usług gotówkowych w całej strefie euro w celu identyfikacji ewentualnych niedociągnięć w dostępie do gotówki. Na przykład opracowaliśmy wspólną metodykę analizy dostępu mieszkańców strefy euro do usług gotówkowych w bankomatach i oddziałach banków. W razie potrzeby w krajach strefy euro mogą zostać wdrożone przepisy zobowiązujące banki komercyjne i inne instytucje do zapewnienia dostatecznego i skutecznego dostępu do gotówki.

Eurosystem ustanowił także zasady, które pozwalają bankom komercyjnym sprawnie wprowadzać banknoty ponownie do obiegu i ograniczać koszty obsługi gotówki. W krajowych bankach centralnych utrzymywane są również wystarczające rezerwy gotówki na zaspokojenie wszelkich nagłych i nieprzewidywalnych wzrostów zapotrzebowania na banknoty, np. w razie kryzysu lub tymczasowej awarii płatności elektronicznych.

Dbamy o to, by sprostać ciągłemu zapotrzebowaniu na banknoty euro. W strefie euro działa około 120 tys. oddziałów instytucji kredytowych i ponad 260 tys. bankomatów, w których można sprawnie i skutecznie wypłacić pieniądze. 

Dodatkowe sposoby wypłaty gotówki

Gotówkę wypłaca się głównie w bankomatach i oddziałach banków. Dodatkowo, w niektórych krajach strefy euro, klienci mogą wypłacać niewielkie kwoty w sklepach.

Usługa cashback

W ramach tej usługi można poprosić przy kasie o doliczenie kwoty, którą chce się wypłacić, do wartości zakupów, a następnie dokonać płatności kartą debetową lub urządzeniem mobilnym i otrzymać daną kwotę w gotówce.

Usługa cash‑in‑shop

Dzięki tej usłudze można wypłacić gotówkę z konta w sklepie bez konieczności dokonywania zakupu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Obejrzyj film, by dowiedzieć się, jak w praktyce działają usługi cashbackcash‑in‑shop.

Akceptacja gotówki

Banknoty i monety euro są prawnym środkiem płatniczym w strefie euro. To oznacza, że sklepy i inne firmy nie mogą odmówić zapłaty gotówką, chyba że obie strony uzgodniły wcześniej inną metodę płatności. Organy i usługodawcy z sektora publicznego też na ogół muszą akceptować gotówkę, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia, które doprecyzowuje status banknotów i monet euro jako prawnego środka płatniczego w prawie UE. We wniosku określono również nieliczne przypadki, w których można odmówić zapłaty gotówką, np. jeśli kasjer nie ma możliwości wydania reszty lub obie strony uzgodniły inną metodę płatności.

EBC z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia dla strefy euro i w wydanej opinii wyraża zaniepokojenie, że status banknotów i monet euro jako prawnego środka płatniczego może się osłabić, jeśli więcej sprzedawców będzie odmawiać przyjmowania płatności gotówkowych. Eurosystem analizuje poziom akceptacji gotówki w strefie euro i powiadamia właściwe organy o wszelkich ewentualnych nieprawidłowościach. 

Wszystkie strony w tej sekcji