Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Arkiv

ECB:s institutionella minne bevaras i ECB:s arkiv. Handlingar som är av historiskt värde, oavsett form, väljs ut, skyddas och bevaras för att ECB ska kunna tillgodose interna och externa förfrågningar om tillgång till handlingar samt för att främja ECB:s transparens. ECB:s arkiv innehåller audiovisuellt material och föremål.

ECB:s arkiv innehåller handlingar från:

Information om ECB:s arkivsamlingar och tillgång till offentliggjorda handlingar finns under ovanstående flikar.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt