Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB:s historiska arkiv

Vi värdesätter vår historia!

ECB:s historiska arkiv har upprättats för att bevara ECB:s institutionella minne, främja öppenhet och förbättra kunskaperna om Ekonomiska och monetära unionens historia, Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Eurosystemet.

ECB har åtagit sig att bevara dokument av historiskt värde och göra dem tillgängliga för allmänheten. Tack vare den integrerade strukturen inom ECBS, Eurosystemet och relaterade arkiv samarbetar vi med de nationella centralbankerna i EU:s medlemsstater för att uppnå detta mål.

Är du intresserad av att lära dig mer om ECB:s roll och dess föregångare? Vill du veta mer om de steg som tagits för att fullborda den ekonomiska och monetära unionen och hur tidigare beslut fortfarande påverkar ditt dagliga liv?

Om så är fallet kan du i ECB:s historiska arkiv få tillgång till handlingar som innehas av ECB och som är äldre än 30 år och som har sekretessbelagts i enlighet med beslut ECB/2023/17.

Upptäck ECB:s historiska arkiv

I ECB:s historiska arkiv finns dokument från:

Kommittén för centralbankscheferna i Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstater (Centralbankschefskommittén) (1964–1993) Europeiska fonden för monetärt samarbete (1973–1993) Delorskommittén (1988–1989) Europeiska monetära institutet (1994–1998) Europeiska centralbanken (1998–)

ECB:s historiska arkiv innehåller även audiovisuellt material och fysiska artefakter.

Sök i varje avsnitt för att lära mer om ECB:s arkiv och få tillgång till handlingar som inte är säkerhetsskyddsklassificerade och som har gjorts tillgängliga online.

Tjänster för användare

Om du behöver hjälp med att hämta dokument från ECB:s historiska arkiv för forskning kan du skicka ett e-postmeddelande eller brev (på något av Europeiska unionens officiella språk) till:

archives@ecb.europa.eu

eller:

ECB Archives
European Central Bank
Information Governance Division
Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main
Tyskland

Du är välkommen att ta del av handlinar från ECB:s historiska arkiv i läsrummet i ECB:s huvudbyggnad under arbetstider är efter förbokat möte.

Information för besökare

Alla sidor i detta avsnitt