Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Каква е ролята на обменните курсове?

28 юни 2016 г.

Какво представляват обменните курсове?

Обменният курс представлява курсът, по който една парична единица може да бъде заменена за друга парична единица. Например 1 евро може да бъде заменено за 1,13 щатски долара. Този курс се променя непрекъснато на световните валутни пазари, където се търгуват всякакви валути. Еврото е една от най-търгуваните валути, наред с щатския долар, японската йена и британската лира.

Предоставя ли ЕЦБ обменни курсове?

Всеки ден около 16:00 ч. централноевропейско време ЕЦБ публикува референтни обменни курсове на еврото за 31 валути. Тези курсове са предназначени да служат само за информация. Курсовете често се използват от фирмите и обществеността, например за годишни отчети, данъчни декларации, статистически отчети и икономически анализи. Курсовете на тези 31 валути спрямо еврото се определят въз основа на средноаритметичното равнище на наблюдаваните котировки „купува“ и „продава“ и не отразяват непременно курсовете, по които са осъществени реалните пазарни транзакции. Когато обменяте валута, използваният валутен курс се определя въз основа на пазарните котировки в реално време.

ЕЦБ също така публикува номинален ефективен обменен курс на еврото, определен въз основа на среднопретеглените двустранени обменни курсове на еврото спрямо 19 търговски партньора на еврозоната. Този курс показва дали обменянето на чуждестранна валута за евро средно поскъпва или поевтинява.

Как обменните курсове оказват влияние върху паричната политика?

Обменният курс не е цел на политиката на ЕЦБ. Това означава, че ЕЦБ не се опитва да влияе на обменните курсове чрез своите операции по паричната политика. Групата на най-големите икономики Г-20 пое ангажимент да се въздържа от конкурентно обезценяване и от действия с конкурентна цел по отношение на обменните курсове, като същевременно се противопоставя на протекционизма във всичките му форми.

Обменните курсове имат отражение върху ценовата стабилност и растежа. Например, обменните курсове влияят върху цените в международната търговия. Когато за 1 евро могат да се получат повече щатски долари, т.е. когато еврото поскъпва, американските продукти поевтиняват за хората от еврозоната. В резултат на това цените на вноса се понижават. Това оказва пряко въздействие върху инфлацията в еврозоната посредством цените на вносните потребителски стоки, а също така и косвено чрез цените на вносните суровини и стоките за междинно потребление, използвани в производството.

ЕЦБ трябва да следи внимателно тези тенденции, когато определя паричната политика, за да осъществи своя мандат – да поддържа инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.