Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява ориентирът за паричната политика?

15 декември 2017 г. (актуализация – 28 юли 2022 г.)

Когато централна банка дава ориентир за паричната си политика, това означава, че предоставя информация за бъдещите си намерения по отношение на паричната политика въз основа на оценката си за перспективата за ценовата стабилност.

ЕЦБ започна да използва ориентир за паричната политика през юли 2013 г., когато Управителният съвет заяви, че очаква лихвените проценти да се задържат ниски за продължителен период. Оттогава формулировката на ориентира за паричната политика на ЕЦБ е променяна неколкократно.

За да запази доверието към себе си, ЕЦБ винаги трябва да поддържа съдържанието на своя ориентир за намеренията си по отношение на паричната политика в съответствие с оценката на Управителния съвет на текущото състояние на икономиката и перспективите за бъдещето, и по-специално за инфлацията.

Как става всичко това на практика?

Ето един пример как може да действа ориентирът за паричната политика:

Ориентир за паричната политика

Кога е необходим ориентир за паричната политика?

Конвенционалните инструменти на ЕЦБ по паричната политика (основните лихвени проценти) се използват, за да се поддържа инфлацията в еврозоната в съответствие с целта на ЕЦБ. Например в период, когато инфлацията е извънредно ниска, ЕЦБ може да понижи лихвените си проценти, за да предизвика покачването ѝ. Ако обаче лихвените проценти вече са много ниски, е трудно централната банка да продължи да ги понижава по резултатен начин, затова възниква необходимост от други инструменти на политиката. Един от тях е ориентирът за паричната политика.

При такива обстоятелства ясната комуникация за бъдещите намерения за паричната политика помага на банките, участниците на финансовия пазар, фирмите и потребителите да разберат по-ясно как е вероятно да се развият занапред разходите за заемане на средства, като същевременно дава нужния тласък на икономиката.

Ето защо ориентирът за паричната политика прави паричната политика на ЕЦБ по-ефикасна и ни помага да постигнем главната си цел – да служим на гражданите на Европа, като поддържаме цените стабилни навсякъде в еврозоната.