Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Co to jest forward guidance?

15 grudnia 2017 (aktualizacja 28 lipca 2022)

Niektóre banki centralne sygnalizują, jak zamierzają w przyszłości kształtować swoją politykę pieniężną. Ta zapowiedź, nazywana forward guidance, opiera się na ocenie perspektyw stabilności cen.

EBC przedstawił taką zapowiedź po raz pierwszy w lipcu 2013, ogłaszając, że Rada Prezesów spodziewa się utrzymania stóp procentowych na niskim poziomie przez dłuższy czas. Od tamtej pory treść forward guidance kilkakrotnie się zmieniała.

Warunkiem wiarygodności forward guidance jest spójność zapowiedzi z dokonaną przez Radę Prezesów oceną bieżącej sytuacji gospodarczej i dalszych perspektyw, zwłaszcza w zakresie inflacji.

Jak to działa w praktyce?

Wyjaśniamy działanie forward guidance na poniższym przykładzie.

<i>Forward guidance</i>

Kiedy potrzebne jest stosowanie forward guidance?

Do utrzymania inflacji w strefie euro na poziomie zgodnym ze swoim celem inflacyjnym EBC stosuje konwencjonalne instrumenty polityki pieniężnej, czyli podstawowe stopy procentowe. Przykładowo w okresie gdy inflacja jest zbyt niska, EBC może obniżyć stopy procentowe, żeby ją podnieść. Ale kiedy te stopy są już bardzo niskie, ich dalsze obniżanie nie przyniosłoby pożądanego efektu. Potrzebne są wtedy inne narzędzia polityki pieniężnej – jednym z nich jest właśnie forward guidance.

W takiej sytuacji jasne zasygnalizowanie zamiarów co do przyszłej polityki pieniężnej pomaga bankom komercyjnym, uczestnikom rynków finansowych, przedsiębiorcom i konsumentom przewidzieć prawdopodobne przyszłe koszty kredytów i stanowi impuls rozwojowy dla gospodarki.

Zatem dzięki forward guidance polityka pieniężna EBC jest skuteczniejsza, co pomaga mu realizować swoje główne zadanie: służyć obywatelom Unii przez utrzymywanie stabilnych cen w strefie euro.