Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är framåtblickande vägledning?

15 december 2017 (uppdaterad den 28 juli 2022)

Framåtblickande vägledning från en centralbank innebär information om framtida penningpolitiska avsikter, baserat på dess bild av prisstabiliteten framöver.

ECB började använda framåtblickande vägledning i juli 2013 när ECB-rådet sa att räntorna förväntades vara fortsatt låga under en längre tid. Sedan dess har utformningen av ECB:s framåtblickande vägledning anpassats vid ett flertal tillfällen.

För att ECB:s framåtblickande vägledning ska vara trovärdig måste den alltid överensstämma med ECB-rådets bedömning av det aktuella ekonomiska läget och utsikterna för framtiden. Detta är särskilt viktigt när det gäller inflationen.

Hur går det till i praktiken?

Här är ett exempel på hur framåtblickande vägledning kan fungera:

Framåtblickande vägledning

När behövs framåtblickande vägledning?

ECB:s konventionella penningpolitiska verktyg (styrräntorna) används för att hålla inflationen i euroområdet i linje med ECB:s mål. Om t.ex. inflationen är alltför låg en period kan ECB sänka sina styrräntor så att inflationen stiger igen. Men om räntorna redan är mycket låga är det svårt för centralbanken att sänka dem ytterligare utan att effekten förloras. Därför behövs andra verktyg, till exempel framåtblickande vägledning.

Under sådana omständigheter kan tydlig kommunikation om framtida penningpolitiska avsikter hjälpa banker, finansmarknadsaktörer, företag och konsumenter att bättre förstå hur lånekostnader sannolikt kommer att utvecklas i framtiden samt ge ekonomin en extra skjuts.

Framåtblickande vägledning gör därför ECB:s penningpolitik mer effektiv och hjälper oss att nå vårt främsta mål – att hålla priserna stabila i euroområdet och på så vis arbeta för Europa.