Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kaj je prihodnja usmeritev denarne politike?

15. december 2017 (posodobljeno 28. julija 2022)

Kadar centralna banka sporoča prihodnjo usmeritev denarne politike, to pomeni, da na podlagi lastne ocene obetov za cenovno stabilnost daje informacije o svojih namerah, povezanih s prihodnjo denarno politiko.

ECB je prihodnjo usmeritev denarne politike prvič uporabila julija 2013. Takrat je Svet ECB sporočil, da pričakuje, da bodo obrestne mere ostale nizke daljše obdobje. Formulacija prihodnje usmeritve denarne politike ECB se je od takrat že nekajkrat spremenila.

Če naj bo prihodnja usmeritev denarne politike ECB verodostojna, mora biti njena vsebina vselej skladna z oceno Sveta ECB o trenutnih gospodarskih razmerah in o obetih za prihodnost, zlasti glede inflacije.

Kako to deluje v praksi?

Delovanje prihodnje usmeritve denarne politike ponazarja spodnji primer:

Prihodnja usmeritev denarne politike

Kdaj je potrebna prihodnja usmeritev denarne politike?

Za ohranjanje inflacije v euroobmočju v skladu s ciljem ECB se uporabljajo standardna orodja denarne politike ECB (ključne obrestne mere). Na primer v obdobjih, ko je inflacija prenizka, lahko ECB zniža obrestne mere in tako zviša inflacijo. Če pa so obrestne mere že zelo nizke, jih centralna banka težko še naprej niža, da bi to še bilo smiselno, zato takrat potrebuje druga orodja denarne politike. Eno od teh orodij je prihodnja usmeritev denarne politike.

V takih okoliščinah jasno izražene namere, povezane s prihodnjo denarno politiko, pomagajo bankam, udeležencem na finančnih trgih, podjetjem in potrošnikom, da si ustvarijo boljšo sliko o gibanju stroškov izposojanja v prihodnosti, gospodarstvo pa pridobi potrebni zagon.

Denarna politika ECB je torej prav zaradi prihodnje usmeritve bolj učinkovita. Pomaga nam pri uresničevanju našega glavnega cilja, to je služiti prebivalcem Evrope z ohranjanjem stabilnih cen v celotnem euroobmočju.