Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Wat is ‘forward guidance’?

15 december 2017 (bijgewerkt op 28 juli 2022)

Een centrale bank die forward guidance geeft, verstrekt informatie over haar plannen voor het toekomstig monetair beleid, op basis van haar inschatting van de vooruitzichten voor de prijsstabiliteit.

De ECB heeft voor het eerst forward guidance gegeven in juli 2013, toen de Raad van Bestuur aangaf te verwachten dat de rentetarieven langere tijd laag zouden blijven. Sindsdien heeft de ECB de formulering van haar beleidsindicaties een aantal malen aangepast.

Om geloofwaardig te blijven moet de forward guidance van de ECB over haar beleidsvoornemens inhoudelijk altijd in overeenstemming zijn met de inschatting van de Raad van Bestuur van de actuele economische situatie en de vooruitzichten voor de toekomst, in het bijzonder voor de inflatie.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Hier is een voorbeeld van hoe forward guidance kan werken:

Forward guidance

Wanneer is forward guidance noodzakelijk?

De conventionele monetairbeleidsinstrumenten van de ECB (de basisrentetarieven) worden gebruikt om de inflatie in het eurogebied in lijn te houden met de doelstelling van de ECB. Als in een bepaalde periode de inflatie bijvoorbeeld extreem laag is, kan de ECB haar rentetarieven verlagen om de inflatie weer te laten stijgen. Maar als de rentetarieven al heel laag zijn, kan de centrale bank deze moeilijk verder verlagen en daarmee effect blijven sorteren. Daarom zijn er andere beleidsinstrumenten noodzakelijk, zoals forward guidance.

In dergelijke omstandigheden geeft duidelijke communicatie over monetairbeleidsvoornemens banken, partijen op de financiële markten, bedrijven en consumenten een beter beeld van hoe de leenkosten zich in de toekomst waarschijnlijk zullen ontwikkelen, en krijgt de economie de noodzakelijke impuls.

Daarom maakt forward guidance het monetair beleid van de ECB effectiever en helpt deze ons bij het bereiken van onze hoofddoelstelling: de Europeanen te dienen door te zorgen voor stabiele prijzen in het hele eurogebied.