Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Τι είναι η παροχή ενδείξεων σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής;

15 Δεκεμβρίου 2017 (επικαιροποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2022)

Όταν μια κεντρική τράπεζα παρέχει ενδείξεις για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, στην ουσία δίνει πληροφορίες σε σχέση με τις μελλοντικές της προθέσεις για τη νομισματική πολιτική, με βάση την αξιολόγηση που διενεργεί όσον αφορά τις προοπτικές για τη σταθερότητα των τιμών.

Η ΕΚΤ εφάρμοσε αυτήν την πρακτική για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2013, όταν το Διοικητικό της Συμβούλιο δήλωσε ότι τα επιτόκια αναμενόταν να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Έκτοτε η διατύπωση των ενδείξεων που παρέχει η ΕΚΤ έχει προσαρμοστεί σε διάφορες περιστάσεις.

Προκειμένου να διατηρεί την αξιοπιστία του, το περιεχόμενο των ενδείξεων σχετικά με τις προθέσεις της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική πρέπει να συμβαδίζει πάντα με την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές, ιδίως για τον πληθωρισμό.

Πώς λειτουργεί στην πράξη;

Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η παροχή ενδείξεων για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής είναι το εξής:

Παροχή ενδείξεων για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής

Πότε είναι απαραίτητη η παροχή ενδείξεων για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής;

Η ΕΚΤ χρησιμοποιεί τα συμβατικά εργαλεία νομισματικής πολιτικής της (τα βασικά επιτόκια) για να διατηρήσει τον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ σε επίπεδα συμβατά με τον στόχο της. Για παράδειγμα, σε περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός είναι υπερβολικά χαμηλός, η ΕΚΤ μπορεί να μειώσει τα επιτόκιά της για να τον επαναφέρει σε υψηλότερα επίπεδα. Αν όμως τα επιτόκια βρίσκονται ήδη σε πολύ χαμηλά επίπεδα, η κεντρική τράπεζα δύσκολα μπορεί να τα μειώσει περισσότερο και να φέρει αποτέλεσμα. Γι’ αυτό χρειάζονται και άλλα εργαλεία νομισματικής πολιτικής. Η παροχή ενδείξεων για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής συγκαταλέγεται σε αυτά.

Σε τέτοιες συνθήκες, η σαφής ανακοίνωση των μελλοντικών προθέσεων για τη νομισματική πολιτική βοηθά τις τράπεζες, τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το κόστος δανεισμού είναι πιθανόν να εξελιχθεί στο μέλλον και δίνει στην οικονομία την ώθηση που αυτή χρειάζεται.

Επομένως, η παροχή ενδείξεων καθιστά τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ πιο αποτελεσματική και μας βοηθά να επιτύχουμε τον βασικό μας στόχο, δηλαδή να υπηρετούμε το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών διατηρώντας σταθερές τις τιμές σε όλη τη ζώνη του ευρώ.