Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява лихвеният процент по пределното кредитно улеснение?

13 септември 2018 г.

Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение е онзи, който банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ. В тези операции те трябва да предоставят обезпечение, като например ценни книжа, за да гарантират изплащането на заема.

Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение е един от трите лихвени процента, които ЕЦБ определя на всеки шест седмици като част от дейността си, насочена към запазване на ценова стабилност в еврозоната.

Другите два лихвени процента са по основните операции по рефинансиране – лихвеният процент, по който банките могат да заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица (това е по-евтино от овърнайт заемите), и по депозитното улеснение – лихвеният процент, който банките получават (или който трябва да платят в период на отрицателни лихвени проценти) за депозирането на средства овърнайт при ЕЦБ.

SEE ALSO

Find out more about related content