Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява лихвеният процент по депозитното улеснение?

10 март 2016 г. (актуализация - 21 октомври 2022 г.)

Лихвеният процент по депозитното улеснение е един от трите лихвени процента, които ЕЦБ определя на всеки шест седмици като част от паричната си политика. Той определя лихвата, която банките получават по овърнайт депозитите си при централната банка.

Има още два основни лихвени процента: по основните операции по рефинансиране (ООР) и по пределното кредитно улеснение. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране определя цената, на която банките могат да получат заем от централната банка за срок от една седмица. Ако се нуждаят от овърнайт средства, могат да ги заемат по пределното кредитно улеснение при по-висок лихвен процент.