Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представляват целевите операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO)?

30 март 2021 г.

Целевите операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO) са от основно значение за това паричната ни политика да достига до хората. Чрез тях ЕЦБ предлага дългосрочни заеми на банките при благоприятни условия и ги насърчава да кредитират предприятията и потребителите в еврозоната. Това поддържа цените на кредитите ниски и подпомага разходите и инвестициите.

Как се случва това на практика? TLTRO се различават от нашите основни операции по рефинансиране в три отчетливи направления:

  1. Те са специално насочени – както показва наименованието – към поддържането или увеличаването на банковото кредитиране на бизнеса и потребителите.
  2. Подчинени са на определени условия. Банките получават евтино кредитиране от ЕЦБ само ако действително насочват средствата към гражданите и бизнеса под формата на кредити. Максималният предложен размер се ограничава до дял от кредитите на банките за предприятия и домакинства (с изключение на кредитите за покупки на жилища). Колкото повече кредити е отпускала дадена банка на предприятия и домакинства преди началото на операциите, толкова повече може да заеме по TLTRO.
  3. По TLTRO се предлагат дългосрочни заеми. Те трябва да бъдат изплатени чак след четири години – много по-дълъг срок спрямо стандартните инструменти на ЕЦБ за предоставяне на ликвидност. Така банките имат достъп до стабилно и надеждно финансиране.

Защо предлагаме TLTRO?

TLTRO помагат да се поддържа икономиката и да се гарантира, че предприятията и домакинствата продължават да получават средствата, от които се нуждаят, за да поддържат дейността си и да инвестират. TLTRO са един от основните инструменти на ЕЦБ за запазване на благоприятни условия за финансиране. Те осигуряват на банките сигурност за финансиране при благоприятни условия, стига да подкрепят кредитирането на фирми и домакинства. TLTRO насърчават отпускане на заеми, когато в противен случай банките биха били по-предпазливи.

Чрез насърчаване на банковото кредитиране TLTRO гарантират, че нашата парична политика е от полза за икономиката. Кредитите за фирми и домакинства финансират инвестиции и подкрепят разходите за стоки и услуги, особено когато икономиката е изправена пред сериозни препятствия. Това от своя страна ни помага да върнем инфлацията обратно към нашата цел – под, но близо до 2%.

ЕЦБ стартира три поредици TLTRO: TLTRO I през 2014 г., TLTRO II през 2016 г. и TLTRO III през 2019 г.

TLTRO III играе важна роля за преодоляването на кризата с коронавируса

TLTRO III е една от основните ни мерки за борба с въздействието на кризата с коронавируса върху икономиката. Банките могат да заемат средства от ЕЦБ с благоприятен лихвен процент от само ‑1%. Това означава, че те се предлагат на 0,5 процентни пункта под лихвения процент по депозитното улеснение на ЕЦБ. Банките се ползват от този по-нисък лихвен процент, ако продължат да отпускат кредити на предприятия и домакинства. Тези по-привлекателни условия са на разположение на банките от 24 юни 2020 г. до 23 юни 2022 г.

Това насърчава банките да отпускат повече кредити и да предлагат също така привлекателни условия на предприятията и домакинствата, за да им помогнат да се справят по-добре с кризата с коронавируса. Третата програма TLTRO се състои от десет операции, всяка с матуритет от три години (предишните TLTRO имаха матуритет до четири години). Това означава, че банките имат три години на разположение да изплатят заетите средства. Операциите по TLTRO III започнаха през септември 2019 г., преди кризата с коронавируса да засегне икономиката. След това програмата беше адаптирана през март, април и отново през декември 2020 г., така че да реагира на въздействието на кризата. Последната операция ще бъде проведена през декември 2021 г.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация