Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo sú to cielené dlhodobejšie refinančné operácie?

30. marca 2021

Cielené dlhodobejšie refinančné operácie (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO) zohrávajú ústrednú úlohu pri premietaní našej menovej politiky do každodenného života ľudí. ECB prostredníctvom operácií TLTRO ponúka bankám cenovo výhodné dlhodobejšie úvery a motivuje ich poskytovať úvery podnikom a spotrebiteľom v eurozóne. Tým udržiava úverové náklady na nízkej úrovni a podporuje spotrebu a investície.

Ako operácie TLTRO fungujú a v čom sa líšia od našich hlavných refinančných operácií? Ide o tieto tri hlavné aspekty:

  1. Ako vyplýva z ich názvu, operácie TLTRO sú cielené: majú udržať alebo zvýšiť objem bankových úverov poskytovaných podnikom a spotrebiteľom.
  2. Sú podmienené. Banky môžu získať od ECB lacné úvery, len ak tieto prostriedky poskytujú ďalej spotrebiteľom a podnikom vo forme úverov. Maximálny objem ponúkaných prostriedkov je obmedzený podielom úverov, ktoré banky poskytli podnikom a domácnostiam (s výnimkou úverov na kúpu nehnuteľností na bývanie). Čím viac úverov banka pred začiatkom operácií TLTRO poskytla podnikom a domácnostiam, tým viac prostriedkov môže v rámci nich získať.
  3. Operácie TLTRO ponúkajú dlhodobejšie úvery. Banky majú na ich splatenie štyri roky, čo je oveľa viac ako v rámci štandardných nástrojov ECB na dodanie likvidity. Banky tak majú k dispozícii stabilný a spoľahlivý zdroj financovania.

Prečo ECB operácie TLTRO zaviedla?

Operácie TLTRO pomáhajú udržať ekonomiku v chode a zabezpečiť, aby podniky a domácnosti mali aj naďalej k dispozícii zdroje potrebné na bežnú činnosť a investície. Sú jedným z hlavných nástrojov ECB na udržiavanie priaznivých podmienok financovania. Bankám dávajú istotu výhodného zdroja financovania, za predpokladu, že podporujú úverovanie podnikov a domácností. Operácie TLTRO motivujú banky poskytovať úvery i za okolností, keď by s ich poskytovaním váhali.

Týmto spôsobom operácie TLTRO zabezpečujú, aby ekonomika pocítila priaznivý vplyv menovej politiky. Podniky a domácnosti môžu pomocou úverov financovať investície a výdavky na tovary a služby, najmä v zložitej hospodárskej situácii. To pomáha priblížiť infláciu k našej cieľovej úrovni nižšej, ale blízkej 2 %.

ECB doteraz zaviedla tri série operácií TLTRO: TLTRO I v roku 2014, TLTRO II v roku 2016 a TLTRO III v roku 2019.

Operácie TLTRO III zohrávajú dôležitú úlohu pri prekonávaní koronavírusovej krízy

Operácie TLTRO III sú jedným z našich kľúčových opatrení na zmierňovanie hospodárskych následkov krízy. Banky si môžu od ECB požičať prostriedky s výhodným úrokom až -1 %, čo je o 0,5 percentuálneho bodu menej ako sadzba jednodňových sterilizačných operácií ECB. Banky môžu z tejto nižšej úrokovej sadzby profitovať, ak budú aj naďalej poskytovať úvery podnikom a domácnostiam. ECB tieto atraktívnejšie podmienky bankám ponúka od 24. júna 2020 do 23. júna 2022.

Banky sú tak motivované odovzdávať tieto výhodné podmienky ďalej podnikom a domácnostiam a pomáhať im tak vyrovnať sa s koronavírusovou krízou. Tretia séria TLTRO pozostáva z desiatich operácií, každá so splatnosťou tri roky (predchádzajúce operácie TLTRO mali splatnosť do štyroch rokov). Banky teda majú na splatenie požičaných prostriedkov tri roky. Séria TLTRO III sa začala v septembri 2019 – ešte predtým, ako ekonomiku zasiahla pandémia. V reakcii na krízu bola následne v marci, apríli a decembri 2020 upravená. Posledná operácia sa uskutoční v decembri 2021.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály